Jegyzőkönyvek

2017. augusztus 29. rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve

2017. augusztus 23. testületi ülés

2017. augusztus 23. testületi ülés jegyzőkönyve
Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztés Telekom bázisállomás létesítéshez terület bérbeadásáról
Határozati TAK és településképi rendelet előkészítés

2017. augusztus 11. Rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve

2017. augusztus 4. Rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve

2017. június 12. rendkívül testületi ülés (nyílt) Jegyzőkönyve

2017. május 29. testületi ülés
Meghívó 2017. május 29.
Előterjesztés az SZMSZ módosítására
Előterjesztés zárszámadás
Éves statisztikai összegezés
Fogászati tájékoztatók
Háziorvosi tájékoztatók
Rendőrségi beszámoló
Tűzoltóság tájékoztató
Z.H.K tájékoztató
Rendelet-tervezet házasságkötések hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről
Rendelet-tervezet lakáshoz jutás helyi támogatására

 2017. április 27. rendkívüli testületi ülés Jegyzőkönyve

2017. március 27. testületi ülés
Meghívó 2017. március 27.
2017. évi szolgáltatási önköltség, intézményi térítési díj szociális alapszolgáltatásonkéni bontásban
Előterjesztés a 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadására
Fogorvosi ügyeleti megkeresés
Határozati javaslat járda felújítás
Helyi Építési Szabályzat hatályon kívül helyezése
Jövedelmsáv javaslat
Szociális és gyermekétkeztetési térítési díj rendelet mód. 2017.
Területfejl. Társulási megáll. módosítás
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2016 évben
2017. március 27. jegyzőkönyv

2017. február 14. testületi ülés
Meghívó 2017. február 14.
Anyakönyvi események rendelet módosítás
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról
Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról
Előterjesztés adósságot keletkeztető
Előterjesztés illetménykiegészítés
Előterjesztés költségvetés
Változási vázrajz a 136/1, 149 helyrajzi számú földrészletek telekhatár rendezéséről

2017. február 14. jegyzőkönyv

2017. január 23. testületi ülés
Meghívó 2017. január 23.
POSA FC Pálháza beszámoló
Pálháza ÖTE beszámoló
Térségi Művelődési Ház beszámoló
Közös Hivatal beszámoló
Beszámoló az önkormányzat 2016. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról
Tájékoztatás a polgármester illetményéről
Polgármester szabadságolási terv 2017.

2017. január 23. jegyzőkönyv

2016. december 12. testületi ülés
2016.december 12. jegyzőkönyv
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet-tervezet
ELŐTERJESZTÉS az eü alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet megalkotására
ELŐTERJESZTÉS szociálpolitikai kerekasztal létrehozására
Előterjesztés a 2017.I.félévi munkaterv elfogadására
Előterjesztés a HÉSZ szóló rendelet megalkotásának elhalasztására
Előterjesztés 2017. évi ellenőrzési tervhez
Feladatellátási szerződés tervezet
Főépítészi beszámoló
Kockázatelemzési kimutatás
Stratégiai ell. terv 2017-2021
Tájékoztatás az önkormányzat által üzemeltett fizető parkoló működéséről
Tájékoztató a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2016. évi munkájáról

2016. november 7. testületi ülés
Meghívó november 7.
1. Napirendi pont
2016. november 7. jegyzőkönyv
Társulási megállapodás

2016. szeptember 26. testületi ülés
Meghívó 2016. szeptember 26.
2016. szeptember 26. jegyzőkönyv
Előterjesztés önkormányzat SZMSZ módosításáról
Előterjesztés a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez
Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztés az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2017. évre vonatkozóan kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztondíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztés az Idősek Napja rendezvény költségeinek
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására
Tájékoztató a Hegyközi Tündérvarázs Óvoda működéséről
Tájékoztató a Hegyközi Általános Iskola működéséről
Tájékoztató Pálháza Város Önkormányzat gazdálkodásának I.-VII. hónap helyzetéről

2016. június 30. testületi ülés
Meghívó június 30.
2016. június 30. Jegyzőkönyv
2016. II. félévi ülésterv tervezet
Beszámoló az I. háziorvosi praxis működéséről
Beszámoló a II. háziorvosi praxis működéséről
Beszámoló a Zempléni Vízmű Kft. 2015 évi tevékenységéről
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására
Határozati javaslat érdekeltségnövelő
Intézkedési Terv
Tájékoztató a Bogdent Bt. 2015. évi tevékenységéről
Tájékoztató az APOFISZ Bt. 2015. évi tevékenységéről
Tájékoztató a védőnői tevékenység ellátásáról

2016. június 10. testületi ülés
2016. június 10. Rendkívüli ülés Jegyzőkönyve

2016. május 10. testületi ülés
Meghívó 2016. május 10.
2016. május 10. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv
Beszámoló a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ munkájáról
Előterjesztés a 2015. évi zárszámadási rendelet-tervezet jóváhagyására
Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosítására
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról
Tájékoztató a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről
Tájékoztató Pálháza város közrend, közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érekében tett intézkedésekről

2016. március 24. testületi ülés
2016. március 24. meghívó
2016. március24. KT jegyzőkönyv
Előterjesztés a 2016. évi Közbeszerzési Terv elfogadására
Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat elfogadására
Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztés az éves statisztikai összegzés jóváhagyására
Előterjesztés az önkormányzat és az Északerdő Zrt. tulajdonában lévő ingatlan telekhatár rendezésére
Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjólésti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

2016. február 15. testületi ülés
Társulási Megállapodás módosítás
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről
Előterjesztés a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás társulási megállapodásának
Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata saját bevételeinek valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezetségeinek megállapítására
A városközpomt parkolási rendjéről szóló rendelet-tervezet
Előterjesztés mobil parkolási rendszerbevezetésére és parkoló automata kihelyezésére
Előterjesztés 2016. évi költségvetés elfogadására
2016. évi költségvetés
Költségvetési rendelet tervezet
2016. február 15. jegyzőkönyv
Meghívó 2016. február 15.

2016. január 25. testületi ülés
Beszámoló a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Beszámoló az önkormányzat 2015. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról
Meghívó 2016. január 25.
Polgármester szabadságolási terv 2016.
Tájékoztató a Térségi Művelődési Ház 2015. évi rendezvényeiről
Tájékoztató a Városi Sportegyesület munkájáról
Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő megkeresése
2016. január 25. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve