Jegyzőkönyvek

2023. február 13. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata saját bevételeinek valamint adósságot keletkeztető ügyle-teiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítására

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésére és a költségvetési rendelet-tervezet indokolására

Egyebek

15-2023 (II.13.) határozat mellékletei Pályázati Felhívás

Jegyzőkönyv 2023.02.13.

2023. január 23. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Tájékoztató a Pálháza Futball Club 2022. évi munkájáról, a 2023. évi célkitűzések ismertetése

Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi munkájáról, a 2023. évi célkitűzések ismertetése

Beszámoló a Térségi Művelődési Ház 2022. évi tevékenységéről, az intézmény 2023. évi munkater-vének ismertetése

Beszámoló a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról

Beszámoló az önkormányzat 2022. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról

Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására

Egyebek 1 Megállapodás

Egyebek 2 SzMSz módosítás

Jegyzőkönyv 2023.01.23.

2022. december 12. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Feladatellátási szerződés jóváhagyása belső ellenőri feladatok ellátására

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2023. évi ellenőrzési tervének elfogadására

Előterjesztés az önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálatára

Tájékoztató a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2022. évi munkájáról, illetve a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről

Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. I. félévi munkatervének elfogadására

Egyebek

Jegyzőkönyv 2022.12.12.

2022. november 28. közmeghallgatás

Meghívó

Jelenléti

Jegyzőkönyv 2022. 11. 28. közmeghallgatás

2022. október 27. rendkívüli testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Ingatlan értékesítés

Rendkívüli támogatási igény benyújtása

SzMSz módosítás

Egyebek

Jegyzőkönyv 2022. 10. 27.

2022. október 5. rendkívüli testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Villamos energia beszerzésére vonatkozó eljárás megindítása

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Terv kiegészítésének, módosításának elfogadására

Egyebek

87-2022. határozat melléklete

Jegyzőkönyv 2022.05.05.

2022. augusztus 10. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Előterjesztés a 2022-2023. tanév iskolakezdési támogatás kifizetésének engedélyezéséhez

Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez

A Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás társulási megállapodás módosítása

A Pálháza 328-3, 329-1 és 329-2 helyrajzi számú ingatlanok rendeltetésének módosítása

Egyebek

Jegyzőkönyv 2022. 08.10.

2022. június 27. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Tájékoztató a háziorvosi tevékenység ellátásáról

Tájékoztató a védőnői tevékenység ellátásáról

Javaslat a Képviselő-testület 2022. II. féléves munkatervének elfogadására

Egyebek

Jegyzőkönyv 2022. 06. 27.

2022. május 30. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata 2021 évi zárszámadási rendelet tervezetének jóváhagyására

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

Tájékoztató a Zempléni Vízmű Kft 2021 évi tevékenységéről

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelem feladatainak ellátásáról

Jegyzőkönyv 2022. 05. 30.

2022. május 16. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Előterjesztés

Jegyzőkönyv 2022. 05. 16.

2022. április 25. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Tájékoztató Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021. évi tevékenységéről

Tájékoztató Pálháza városban a települési szilárd hulladékgyűjtéssel összefüggő tevékenységek ellá-tásáról

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására

Egyebek

Jegyzőkönyv 2022. 04. 25.

2022. március 21. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről

Tájékoztató a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ munkájáról

Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 122016.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására

Egyebek

Jegyzőkönyv 2022.03.21.

2022. február 14. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata saját bevételeinek valamint adósságot keletkeztető ügyle-teiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésére és a költségvetési rendelet-tervezet indokolására

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására

Jegyzőkönyv 2022.02.14.

2022. január 24. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Tájékoztató a „Huták Virágai” Népdalkör 2021. évi munkájáról

Tájékoztató a Pálháza Futball Club 2021. évi munkájáról, a 2022. évi célkitűzések ismertetése

Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi munkájáról, a 2022. évi célkitűzések ismertetése

Beszámoló a Térségi Művelődési Ház 2021. évi tevékenységéről, az intézmény 2022. évi munkater-vének ismertetése

Tájékoztató a Pálháza Sport és Természetbarátok Egyesületének tevékenységéről

Beszámoló a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról

Beszámoló az önkormányzat 2021. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról

Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására

Általános Iskolai körzethatár tervezet véleményezése

18-2022 hat. melléklete Ingatlan használati szerződés

Egyebek

Jegyzőkönyv 2022.01.24.

2021. december 13. közmeghallgatás

Meghívó

Jelenléti

Jegyzőkönyv 2021. 12. 13 közmeghallgatás

2021. december 13. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Feladatellátási szerződés jóváhagyása belső ellenőri feladatok ellátására

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési tervének elfogadására

Tájékoztató a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2021. évi munkájáról, illetve a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről

Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. I. félévi munkatervének elfogadására

Egyebek

14-2021.(XII.13.) rendelet az Esély otthon lakhatási és ösztönző támogatásról valamint a jogosítványszerzési hozzájárulásról szóló 12-2020. (VIII.11.) önkor. rend. mód.

Jegyzőkönyv 2021.12.13.

2021. november 15.

Meghívó

Jelenléti

Jegyzőkönyv 2021. 11 15.

2021. október 19. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Pálháza Város Tokaj-Zemplén térségi Fejlesztési Program „Pálháza központi parkoló építése és infrastrukturális fejlesztése” projekthez kapcsolódó tervezési ajánlat elfogadása

Előterjesztés a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás társulási megállapodás módo-sításának jóváhagyására

113-2021 határozat melléklete (társulási megállapodás)

Egyebek

Jegyzőkönyv 2021.10.19.

2021. október 11. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Tervezési ajánlat ismételt bekérése

Jegyzőkönyv 2021.10.11.

2021. szeptember 20. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Előterjesztés „Önkormányzati étkeztetések fejlesztése támogatása” elnevezésű projekt kivitelezőjének kiválasztása

Jegyzőkönyv 2021.09.20.

2021. szeptember 13. testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Tájékoztató Zempléni Vízmű Kft. 2020. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Hegyközi Tündérvarázs Óvoda 2020-2021-es nevelési év szakmai tapasztalatairól

Tájékoztató a Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 2020-2021-es tanév nevelő-oktató munkájáról

Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló helyi rendelet megalkotására

Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatásról szóló helyi rendelet megalkotására

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló helyi rendelet megalkotására

Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról

Előterjesztés az Idősek Napja rendezvény költségeinek, a résztvevők korhatárának meghatározására

Egyebek

Jegyzőkönyv 2021.09.13.

2021. augusztus 23. rendkívüli testületi ülés

Meghívó

Jelenléti

Előterjesztés a 2021-2022. tanév iskolakezdési támogatás kifizetésének engedélyezéséhez

Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez

Előterjesztés a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program keretében megvalósuló beruházáshoz kap-csolódó ingatlan vásárlásra

Jegyzőkönyv 2021.08.23.

2021. június 21. testületi ülés

Jegyzőkönyv Képviselő-testület 2021-06-21

2020. október 12. rendkívüli testületi ülés

Jegyzőkönyv 2020.10.12. nyílt ülés és mellékletei

2020. szeptember 14. testületi ülés
Meghívó
Jelenléti
Beszámoló a Zempléni Vízmű Kft 2019 évi tevékenységéről
Óvoda beszámoló
Tájékoztató a 2019-2020 tanév nevelő oktató munkájáról
Könyvtár tájékoztató
Előterjesztés Idősek napja
Előterjesztés Bursa Hungarica
Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára
52-2020 hat. melléklete HEP felülvizsgálat
55-2020 hat. melléklete Helyi Cselekvési Terv
Jegyzőkönyv 2020.09.14.

2020. augusztus 11. testületi ülés
Meghívó
Jelenléti
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2020 évi költségvetésének módosítására
Előterjesztés a Zempléni Vízmű Kft törzstőke emelésének megtárgyalására
Előterjesztés HETAT tásulási megállapodás módosításának jóváhagyására
Előterjesztés iskolakezdési támogatás kifizetésének engedélyezéséhez
Előterjesztés szociáls célú tűzifa támogatás igényléséhez
Előterjesztés II. félévi munkaterv elfogadására
Esélyotthon rendelet tervezet
34-2020 határozat melléklete Társulási megállapodás
37-2020 határozat melléklete II féléves ülésterv
Jegyzőkönyv 2020.08.11.

2020. február 27. rendkívüli ülés
Meghívó
Jelenléti
Előterjesztés az Esély otthon lakhatási és ösztönző támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Jegyzőkönyv 2020. 02. 27.


2020. február 11. testületi ülés

Meghívó
Jelenléti
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat saját bevételeinek valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredi fizetési költ. megáll.
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésére
HETAT társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
Egyebek
21-2020 határozat melléklete Adósságot keletkeztető
22-2020 határozat melléklte Tárusulási megállapodás
Jegyzőkönyv 2020.02.11.

2020. január 21. testületi ülés
Meghívó
Jelenléti
Tájékoztató a Pálháza Futball Club 2019 évi munkájáról, 2020 évi célkitűzéseiről
Beszámoló a Térségi Művelődési Ház 2019 évi rendezvényeiről és a 2020 évi munkatervről
Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019 évi munkájáról, 2020 évi célkitűzéseiről
Beszámoló a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi munkájáról
Beszámoló az önkormányzat 2019 évi helyi adóbevételeinek alakulásáról
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2019 évi költségvetésének módosítására
Előterjesztés a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztés a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vezetői pótlékának megállapításáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő IVECO típusú gépjármű használalti díjának meghatározására
Pályázati felhívás szociális bérlakás bérbeadására
Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról
Jegyzőkönyv 2020.01.21.

2020. január 7. testületi ülés
Meghívó
Jelenléti
Előterjesztés a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítására
Előterjesztés a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására
Egyebek Határozati javaslat az SzMSz 1 és 2 függelékének módosítására
1-2020 határozat melléklete Megállapodás
2-2020 határozat melléklete Alapító okirat
Jegyzőkönyv

2019. december 16. testületi ülés
Meghívó
Jelenléti
Feladatellátási szerződés jóváhagyása
Előterjesztés 2020 évi ellenőrzési terv elfogadására
Tájékoztató parkoló, kiállítás működéséről
Tájékoztató Társulás 2019 évi munkájáról
2020 I félévi munkaterv
Egyebek
98-2019 határozat melléklete belső ellenőri feladatellátási szerz
99-2019 határozat melléklete belső ellenőrzési terv
102-2019 határozat melléklete I. félévi ülésterv
Jegyzőkönyv

2019. december 10. (rendkívüli) testületi ülés
Meghívó
Jelenléti KT 19-12-10
Előterjesztés Megállapodás jóváhagyása
Előterjesztés Alapító okirat módosítására
96-2019 határozat melléklete
97-2019 határozat melléklete
Jegyzőkönyv KT 19-12-10

2019. december 9. testületi ülés
Meghívó közmeghallgatás 2019-12-09
Jelenléti Közmeghallgatás 2019-12-09
Jegyzőkönyv Közmeghallgatás 2019-12-09

2019. november 20. testületi ülés
Meghívó
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló vízközmű – vagyon vagyonértékelésére
Előterjesztés a Szlovák és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

2019. október 28. Alakuló testületi ülés
Meghívó
Jelenléti 19-10-28
Előterjesztés a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására
Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítására
Előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak megállapítására
Jegyzőkönyv és mellékletei

2019. szeptember 10. testületi ülés
Meghívó
Jelenléti 09-10
Tájékoztató Zempléni Vízmű Kft
Tájékoztató Hegyközi Tündérvarázs Óvoda
Tájékoztató Hegyközi Ált. Isk.
Tájékoztató Megyei Könyvtár
Előterjesztés Idősek napja
Előterjesztés Bursa Hungarica
Egyebek
69-2019 határozat melléklete
Jegyzőkönyv 09-10
Jegyzőkönyv és mellékletei 09-10

2019. augusztus 26. testületi ülés
Jegyzőkönyv -08-26 rendkívül nyílt

2019. július 24. testületi ülés
Jegyzőkönyv 07-24 rendkívüli

2019. június 26. testületi ülés
Meghívó
Jelenléti Kt 09-06-24
Háziorvos beszámolók
Fogorvos beszámolók
Védőnő beszámoló
Városnap
Díszpolgári cím és Emlékérem adományozás
2019. II. Félévi ülésterv
Egyebek 1 Iskolakezdési támogatás
Egyebek 2 Társulási megállapodás módosítás
Jkv 19-06-24 nyílt

2019. május 28. testületi ülés
Meghívó
Jelenléti ív 05-28
Zárszámadás
Összefoglaló ellenőrzési jelentés
Pályázat elbírálás
Előterjesztés Esély otthon
1-2019 rendelet módosítása
Bérlakás pályázati kiírás
Melléklet a 8-2019 számú rendelethez
Jegyzőkönyv és mellékletei 2019-05-28
Jkv KT 19-05-28

2019. április 29. testületi ülés
Meghívó
Jelenléti ív 04.29
Kat. véd. 2018. évi beszámoló
ZHK beszámoló 2018
Összefoglaló ellenőrzési jelentés
Gyermekjóléti értékelés 2018.
Pályázati felhívás
Előterjesztés Magyar Falu Program
REKI határozati javaslat
Előterjesztés helyi közművelődési rendelet
Egyebek 1 településképi rend felülvizsg
Jkv 19.04.29. és mellékletei

2019. március .18. testületi ülés
Meghívó
Jelenléti ív 03.18
Tájékoztató közbiztonság helyzetéről
Tájékoztató Alapszolgáltatási Központ
Közbeszerzési terv
Közbeszerzési terv 2019.
Előterjesztés személyes gondoskodás rendelet
Előterjesztés illetmény
Javaslat Általnos Iskola
Egyebek
24-2019 határozat melléklete
Jegyzőkönyv 2019. 03. 18.

2019. február 14. testületi ülés
Meghívó
Jelenléti ív
Előterjesztés fizetési kötelezettség megáll.
Előterjesztés 2019. évi költségvetés
Szociális Bizottság beszámoló
Pénzügyi Bizottság beszámoló
Előterjesztés Szociális rendelet módosítására
Előterjesztés polgármester szabadságolási ütemterv
Előterjesztés Vízmű
14-2019 sz határozat melléklete
19-2019 sz határozat melléklete
20-2019 sz határozat melléklete

2019. január 21. testületi ülés
Meghívó
Jelenléti
Beszámoló az adóbevételek alakulásáról
Cselekvési program
Előterjesztés a nem lakás céljára szolgaló helyiségek bérleti díjának meghatározására
Előterjesztés kiegyenlítő berendezési alap
Határozati javaslatok
Előterjesztés lakás céljára szolgaló helységek bérletéről szóló rendelet
Közös hivatal beszámoló
Nemzetiségi megállapodások felülvizsgálata
Pálháza Öte. tajékoztató
Pálháza futball club tájékoztatás
TMH beszámoló
Jegyzőkönyv 2019.01.21.

2018. december 20. testületi ülés
Jelenléti, meghívó mellékleteivel
Jegyzőkönyv mellékleteivel

2018. 11. 26. Közmeghallgatás jegyzőkönyve és mellékletei

2018. november 08. testületi ülés
Jegyzőkönyv, jelenléti, meghívó és mellékletei

2018. szeptember 17. testületi ülés
Jegyzőkönyv
Jelenléti, meghívó, előterjesztések
Óvodai beszámoló
Tájékoztató Iskola
Tájékoztató Könyvtár
Előterjesztés költségvetés
Tájékoztató gazdálkodás
Előterjesztés HEP
Előterjesztés Társulási Megállapodás módosítására
70-es határozat melléklete
71-es határozat melléklete

2018. augusztus 15. rendkívüli ülés
Jegyzőkönyv

2018. július 19. rendkívüli ülés
Jegyzőkönyv

2018. június 19. testületi ülés
Jegyzőkönyv

2018. május 30. testületi ülés
Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv mellékletei
Jelenléti ív 2018.05.30.
Meghívó, napirendi pontok
VIII-XIV Napirendi pont és előterjesztés


2018. május 7. testületi ülés
Jegyzőkönyv
Meghívó

2018. április 16. testületi ülés
Jegyzőkönyv
Jelenléti, meghívó, előterjesztések

2017. augusztus 29. rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve

2017. augusztus 23. testületi ülés
2017. augusztus 23. testületi ülés jegyzőkönyve
Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztés Telekom bázisállomás létesítéshez terület bérbeadásáról
Határozati TAK és településképi rendelet előkészítés

2017. augusztus 11. Rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve

2017. augusztus 4. Rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve

2017. június 12. rendkívül testületi ülés (nyílt) Jegyzőkönyve

2017. május 29. testületi ülés
Meghívó 2017. május 29.
Előterjesztés az SZMSZ módosítására
Előterjesztés zárszámadás
Éves statisztikai összegezés
Fogászati tájékoztatók
Háziorvosi tájékoztatók
Rendőrségi beszámoló
Tűzoltóság tájékoztató
Z.H.K tájékoztató
Rendelet-tervezet házasságkötések hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről
Rendelet-tervezet lakáshoz jutás helyi támogatására

 2017. április 27. rendkívüli testületi ülés Jegyzőkönyve

2017. március 27. testületi ülés
Meghívó 2017. március 27.
2017. évi szolgáltatási önköltség, intézményi térítési díj szociális alapszolgáltatásonkéni bontásban
Előterjesztés a 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadására
Fogorvosi ügyeleti megkeresés
Határozati javaslat járda felújítás
Helyi Építési Szabályzat hatályon kívül helyezése
Jövedelmsáv javaslat
Szociális és gyermekétkeztetési térítési díj rendelet mód. 2017.
Területfejl. Társulási megáll. módosítás
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2016 évben
2017. március 27. jegyzőkönyv

2017. február 14. testületi ülés
Meghívó 2017. február 14.
Anyakönyvi események rendelet módosítás
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról
Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról
Előterjesztés adósságot keletkeztető
Előterjesztés illetménykiegészítés
Előterjesztés költségvetés
Változási vázrajz a 136/1, 149 helyrajzi számú földrészletek telekhatár rendezéséről

2017. február 14. jegyzőkönyv

2017. január 23. testületi ülés
Meghívó 2017. január 23.
POSA FC Pálháza beszámoló
Pálháza ÖTE beszámoló
Térségi Művelődési Ház beszámoló
Közös Hivatal beszámoló
Beszámoló az önkormányzat 2016. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról
Tájékoztatás a polgármester illetményéről
Polgármester szabadságolási terv 2017.

2017. január 23. jegyzőkönyv

2016. december 12. testületi ülés
2016.december 12. jegyzőkönyv
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet-tervezet
ELŐTERJESZTÉS az eü alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet megalkotására
ELŐTERJESZTÉS szociálpolitikai kerekasztal létrehozására
Előterjesztés a 2017.I.félévi munkaterv elfogadására
Előterjesztés a HÉSZ szóló rendelet megalkotásának elhalasztására
Előterjesztés 2017. évi ellenőrzési tervhez
Feladatellátási szerződés tervezet
Főépítészi beszámoló
Kockázatelemzési kimutatás
Stratégiai ell. terv 2017-2021
Tájékoztatás az önkormányzat által üzemeltett fizető parkoló működéséről
Tájékoztató a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2016. évi munkájáról

2016. november 7. testületi ülés
Meghívó november 7.
1. Napirendi pont
2016. november 7. jegyzőkönyv
Társulási megállapodás

2016. szeptember 26. testületi ülés
Meghívó 2016. szeptember 26.
2016. szeptember 26. jegyzőkönyv
Előterjesztés önkormányzat SZMSZ módosításáról
Előterjesztés a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez
Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztés az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2017. évre vonatkozóan kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztondíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztés az Idősek Napja rendezvény költségeinek
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására
Tájékoztató a Hegyközi Tündérvarázs Óvoda működéséről
Tájékoztató a Hegyközi Általános Iskola működéséről
Tájékoztató Pálháza Város Önkormányzat gazdálkodásának I.-VII. hónap helyzetéről

2016. június 30. testületi ülés
Meghívó június 30.
2016. június 30. Jegyzőkönyv
2016. II. félévi ülésterv tervezet
Beszámoló az I. háziorvosi praxis működéséről
Beszámoló a II. háziorvosi praxis működéséről
Beszámoló a Zempléni Vízmű Kft. 2015 évi tevékenységéről
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására
Határozati javaslat érdekeltségnövelő
Intézkedési Terv
Tájékoztató a Bogdent Bt. 2015. évi tevékenységéről
Tájékoztató az APOFISZ Bt. 2015. évi tevékenységéről
Tájékoztató a védőnői tevékenység ellátásáról

2016. június 10. testületi ülés
2016. június 10. Rendkívüli ülés Jegyzőkönyve

2016. május 10. testületi ülés
Meghívó 2016. május 10.
2016. május 10. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv
Beszámoló a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ munkájáról
Előterjesztés a 2015. évi zárszámadási rendelet-tervezet jóváhagyására
Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosítására
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról
Tájékoztató a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről
Tájékoztató Pálháza város közrend, közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érekében tett intézkedésekről

2016. március 24. testületi ülés
2016. március 24. meghívó
2016. március24. KT jegyzőkönyv
Előterjesztés a 2016. évi Közbeszerzési Terv elfogadására
Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat elfogadására
Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztés az éves statisztikai összegzés jóváhagyására
Előterjesztés az önkormányzat és az Északerdő Zrt. tulajdonában lévő ingatlan telekhatár rendezésére
Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjólésti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

2016. február 15. testületi ülés
Társulási Megállapodás módosítás
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről
Előterjesztés a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás társulási megállapodásának
Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata saját bevételeinek valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezetségeinek megállapítására
A városközpomt parkolási rendjéről szóló rendelet-tervezet
Előterjesztés mobil parkolási rendszerbevezetésére és parkoló automata kihelyezésére
Előterjesztés 2016. évi költségvetés elfogadására
2016. évi költségvetés
Költségvetési rendelet tervezet
2016. február 15. jegyzőkönyv
Meghívó 2016. február 15.

2016. január 25. testületi ülés
Beszámoló a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Beszámoló az önkormányzat 2015. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról
Meghívó 2016. január 25.
Polgármester szabadságolási terv 2016.
Tájékoztató a Térségi Művelődési Ház 2015. évi rendezvényeiről
Tájékoztató a Városi Sportegyesület munkájáról
Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő megkeresése
2016. január 25. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve