Barnamezős Területek Rehabilitációja Sátoraljaújhely és Pálháza Településeken (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00001)

http://www.nyilvanossag.satoraljaujhely.hu/barnamezos/

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Pálháza Város Önkormányzatával nyújtott be pályázatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kiírására. A projekt 250 millió forintos támogatásban részsült. A program célja a települések használaton kívüli vagy alulhasznosított területeinek fejlesztése.

Sátoraljaújhely és Pálháza Város Önkormányzata konzorciumba tömörülve kívánja fejleszteni barnamezős területeiket. A fejlesztések során az érintett területeken lévő épületek felújításra vagy elbontásra kerülnek és új épület épül meg.
A fejlesztések célja, hogy a területeket az önkormányzatok gazdasági és közcélú szolgáltatásokkal töltse meg.

Sátoraljaújhelyen az egykori Határ úti laktanya területének fejlesztése valósul meg. A fejlesztéssel érintet ingatlanon a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet telephelyének és üzemegységeinek kialakítása történik meg a komplex feladatellátás érdekében. A projekt során egy főépület, valamint melléképületek és épületrészek felújítása valósul meg. A telephelyen asztalosműhely és lakatosműhely kerül kialakításra. A műhelyekben az önkormányzati feladatok ellátása mellett a lakosság megrendeléseit is teljesíteni tudják. A területen mintabolt és bemutatóterem létesül, ahol az üzemegységek által készített termékeket mutatják majd be. Az üzlet akadálymentesített megközelítése is biztosított lesz. A beruházás gazdasági forgalmat eredményezne, mivel a lakosság felé szolgáltatásokat nyújt.

Pálházán a városközpontban található a fejlesztésbe bevont terület. Az önkormányzat célja, hogy a területen lévő, több használaton kívüli épület bontásával, illetve újrahasznosításával, valamint a jelenleg be nem épített, szennyezett területek rekultivációjával új lendületet adjon a város és a térség turisztikai fejlődésének. A kialakítandó épületben kereskedelmi, illetve gazdasági szolgáltató terek kerülnek kialakításra, melyeket az önkormányzat a helyi vállalkozóknak kíván bérbe adni. Az érintett terület jelenlegi kihasználtsága időszakos, májustól októberig tart, a megvalósítandó fejlesztések következtében az év minden hónapjában elérhető lesz. A projektnek köszönhetően korszerű körülmények között várakozhatnak a helyközi tömegközlekedési járatok, valamint a hegyközi kisvasút utasai. Átépített, korszerű buszöblök jönnek létre, továbbá megújulnak a meglévő kerékpárforgalmi létesítmények, nő a kerékpártárolók férőhelyének száma.

A projekt zárásának várható időpontja 2020. május 31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Projekt száma: TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00001
Támogatás összege: 250 000 000 Ft
Támogatás aránya: 100%

További információ:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Fejlesztési Csoport
47/525-100
fejlesztes@satoraljaujhely.hu