Hegyközi Tündérvarázs Óvoda és Mini Bölcsőde

Különös közzétételi lista
2018/2019

Hegyközi Tündérvarázs Óvoda és Mini Bölcsőde
3994 Pálháza, Vásártéri u. 15.
Tel.: 47/370-567
hegykoziovi@freemail.hu  – az óvoda hivatalos email címe
OM azonosító: 202807
Az óvoda fenntartója:Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás
Cím:
3994 Pálháza, Dózsa Gy.u.151.
Intézményvezető: Begala Andrásné
Intézményvezető-helyettes: Szegediné Kuczik Erika

A nevelőtestület létszáma 10
Felsőfokú végzettségű / fő 8
Szakvizsgázott / fő 2
Nevelőmunkát segítők létszáma 7
óvodatitkár 1
pedagógiai asszisztens 1
dajka 5
Nevelő munkát segítők végzettsége létszám
középfokú 5
felsőfokú 1
főiskola 1

‘1. Óvodai nevelési év rendje:
– Az óvodai nevelési év rendje: szeptember 01-től augusztus 31-ig tart

– Szorgalmi idő : szeptember 01-től május 31-ig tart

– Nyári óvodai élet : június 01-től augusztus 31-ig tart

– Az óvoda nyári zárva tartásának ideje évente kerül egyeztetésre a fenntartóval, hogy a szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzésére sor kerülhessen.

– A nyári zárás a fenntartó engedélye alapján 4-5 hét.

– Az óvodavezető a zárás pontos időpontjáról legkésőbb minden év február 15-ig tájékoztatást ad szülőknek.

– A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket.

Felvehető maximális létszám: 170 gyermek

2. Óvodai csoportok száma. 5
Csoportlétszámok  – 2018. 10. 01. -én

Székhely

Hegyközi Tündérvarázs Óvoda és Mini Bölcsőde

3994 Pálháza, Vásártéri utca 15.

Csoport Gyermek létszám SNI gyermek létszám Számított létszám
Napsugár

csoport

27 29
Süni

csoport

25 25
 

 

Mini Bölcsőde

Gyermek létszám SNI gyermek létszám Számított létszám
7 7
Nevelő munkát segítők végzettsége létszám
középfokú 1
felsőfokú 1

 

Nevelőmunkát segítők létszáma 2
Kisgyermek gondozó-nevelő 1
Dajka 1

 

 

 

Hegyközi Tündérvarázs Óvoda és Mini Bölcsőde Kovácsvágási Tagintézménye

3992 Kovácsvágás, Fő út 31.

 

Csoport Gyermek létszám SNI gyermek létszám Számított létszám
/Napraforgó

csoport

27 1 28
 

Hegyközi Tündérvarázs Óvoda és Mini Bölcsőde Füzérkomlósi Telephelye

3997 Füzérkomlós, Ady E. u. 39.

Csoport Gyermek létszám SNI gyermek létszám Számított létszám
Katica

csoport

12 12
 

 

 

 

Hegyközi Tündérvarázs Óvoda és Mini Bölcsőde Hollóházi Telephelye

3999 Hollóháza, Petőfi u. 8.

 

Csoport Gyermek létszám SNI gyermek létszám Számított létszám
Süni

csoport

9 9

3. Környezeti nevelésünk kiemelt napjai és ünnepeink

Környezeti nevelésünk kiemelt napjairól a csoportokban kialakított szokások alapján a továbbiakban is megemlékezünk.

 • Szeptember 23. Világtakarítási nap
 • Október       04. Állatok világnapja
 • Március       22. Víz világnapja
 • Április         22.   Föld napja
 • Június         04.   Nemzeti összetartozás napja
 • Június         05.   Környezetvédelmi világnap

4. A csoportban megtartott ünnepeink, az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek

 • Mikulás
 • Karácsony
 • Farsang
 • Március 15.
 • Húsvét
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • A nagycsoportosok elköszönése az óvodától nyílt napkeretében az iskolába menő gyermekek szüleivel

Hegyközi Tündérvarázs Óvoda Házirend 2015. december

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. december 29.

Az Óvoda Pedagógiai Programja 2015. december

Helyi Értekelesi Szabalyzat 2016.