Hegyközi Tündérvarázs Óvoda és Mini Bölcsőde

Ped. Program újSzervezeti és Működési Szab.új
Különös közzétételi lista
2022/2023

Hegyközi Tündérvarázs Óvoda és Mini Bölcsőde
3994 Pálháza, Vásártéri u. 15.
Tel.: 47/370-567
hegykoziovi@gmail.com, hegykoziovi@freemail.hu  – az óvoda hivatalos email címe
OM azonosító: 202807
Az óvoda fenntartója:Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás
Cím:
3994 Pálháza, Dózsa Gy.u.151.
Intézményvezető: Begala Andrásné
Intézményvezető helyettes: Bodnár Csilla Enikő

A nevelőtestület létszáma 9
Felsőfokú végzettségű / fő 7
Szakvizsgázott / fő 2
Nevelőmunkát segítők létszáma 5
óvodatitkár 0
pedagógiai asszisztens 1
dajka 4
Nevelő munkát segítők végzettsége létszám
középfokú 5
felsőfokú 0
főiskola 0

‘1. Óvodai nevelési év rendje:
– Az óvodai nevelési év rendje: szeptember 01-től augusztus 31-ig tart

– Szorgalmi idő : szeptember 01-től május 31-ig tart

– Nyári óvodai élet : június 01-től augusztus 31-ig tart

– Az óvoda nyári zárva tartásának ideje évente kerül egyeztetésre a fenntartóval, hogy a szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzésére sor kerülhessen.

– A nyári zárás a fenntartó engedélye alapján 2-4 hét.

– Az óvodavezető a zárás pontos időpontjáról legkésőbb minden év február 15-ig tájékoztatást ad szülőknek.

– A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket.

Felvehető maximális létszám: 145 gyermek

2. Óvodai csoportok száma. 4
Csoportlétszámok  – 2022. 10. 01. -én

Székhely

Hegyközi Tündérvarázs Óvoda és Mini Bölcsőde

3994 Pálháza, Vásártéri utca 15.

Csoport Gyermek létszám SNI gyermek létszám Számított létszám
Napsugár

csoport

24 1 26
Süni

csoport

24 24

Mini Bölcsőde

Gyermek létszám SNI gyermek létszám Számított létszám
7 7
Nevelő munkát végzők végzettsége létszám
középfokú 1
felsőfokú 2
Nevelőmunkát végzők létszáma 3
Kisgyermek gondozó-nevelő 2
Bölcsődei dajka 1
Hegyközi Tündérvarázs Óvoda és Mini Bölcsőde Kovácsvágási Telephelye

3992 Kovácsvágás, Fő út 31.

Csoport Gyermek létszám SNI gyermek létszám Számított létszám
/Napraforgó

csoport

23 1 24
Hegyközi Tündérvarázs Óvoda és Mini Bölcsőde Füzérkomlósi Telephelye  2022. augusztus 31. megszűnt.
Hegyközi Tündérvarázs Óvoda és Mini Bölcsőde Hollóházi Telephelye

3999 Hollóháza, Petőfi u. 8.

Csoport Gyermek létszám SNI gyermek létszám Számított létszám
Süni

csoport

26 26

3. Környezeti nevelésünk kiemelt napjai és ünnepeink

Környezeti nevelésünk kiemelt napjairól a csoportokban kialakított szokások alapján a továbbiakban is megemlékezünk.

 • Szeptember 23. Világtakarítási nap
 • Október       04. Állatok világnapja
 • Március       22. Víz világnapja
 • Április         22.   Föld napja
 • Június         04.   Nemzeti összetartozás napja
 • Június         05.   Környezetvédelmi világnap

4. A csoportban megtartott ünnepeink, az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek

 • Mikulás
 • Karácsony
 • Farsang
 • Március 15.
 • Húsvét
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • A nagycsoportosok elköszönése az óvodától nyílt napkeretében az iskolába menő gyermekek szüleivel

Hegyközi Tündérvarázs Óvoda Házirendje

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az Óvoda Pedagógiai Programja

Helyi Értékelési Szabályzat

Mini Bölcsőde Házirendje

Mini bölcsőde pedagógiai programja

Mini Bölcsőde SZMSZ