Rendeletek

2023. évi rendeletek

1/2023 (I.23.) rendelet SzMSz módosítás

2/2023.(II.13.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2-2022.(II.14.) önkormányzat rendelet módosításáról

  1. melléklet a 2-2023.(II.13.) rendelethez

3/2023.(II.13.) az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

4/2023.(II.13.) a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4-2018.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2023.(II.13.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11-2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2022. évi rendeletek

1/2022 (I.24.) rendelet SzMSz módosítás

2/2022.(II.14.) rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

3/2022 (II.14.) rendelet a 2021. évi költségvetés módosításáról

4/2022 (III.21.) önkor rend az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 12-2016 önkor rend módosításáról

5/2022 (III.21.) önkor rend a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

6/2022. (V.30.) rendelet a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról és mellékletei

7/2022 (VI.27.) rendelet az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 72013.(IV.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

8/2022 (VI.27.) rendelet a 10/2021. önkor rendelet módosításáról (térítési díj)

1. melléklet a 8/2022. (VI.27.) önk. rendelethez

10/2022 (X.27.) Önkormányzati rendelet SzMSz módosítás

11/2022 önkor rend az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

 

2021. évi rendeletek

1/2021 (I.14.) rendelet a 6/2020 (III.30.) rendelet módosításáról

1/2021 (I.14.) rendelet melléklete

2/2021 (II.5.) rendelet a közterületek elnevezéséről, a házszámozás megállapításáról, valamint a házszám- és utcanév táblák elhelyezésének rendjéről

2/2021 (II.5.) rendelethez Általnos és részletes indokolás

3/2021 (II.12.) rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

3/2021 (II.12.) rendelet melléklete

3/2021(II.12.) rendelet indokolása

4/2021 (II.22.) önkor rendelet az önkor. 2020. évi költségvetéséról szóló 4/2020 (II.11) rend. mód

4/2021(II.22.) rendelet módosított mellékletek

4/2021 (II.22.) önkor. rend. Indokolás

5/2021 (II.24.) önkor. rendelet a helyi iparűzési adóról

5/2021 (II.24.) rendelet indokolása

6/2021. (III.24.) rendelet a térítési díjakról szóló 6/2021.(III.30.) rendelet módosításáról

Indokolás a 6/2021. (III.24.) rendelethez

7-2021(IV.27.) polg rendelet a 8-2017.(V29.) önkor rend módosításáról (házasságkötéshez kapcsolódó díjfizetés)

Indokolás anyakönyvi rendelet

8/2021.(V.28.) önkor rend. a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

8/2021(V.28.) számú rendelet mellékletei és tájékoztató táblák

9/2021 (IX.13.) önkor rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

10/2021 (IX.13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

11-2021 (IX.13.) önkor rendelet a szociális célú tüzifa támogatásról

12/2021 (IX.13.) önkor rendelet Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

13-2021 (IX.13.) önkor rendelet SzMSz módosítás

14-2021.(XII.13.) rendelet az Esély otthon lakhatási és ösztönző támogatásról valamint a jogosítványszerzési hozzájárulásról szóló 12-2020. (VIII.11.) önkor. rend. mód.

 

2020. évi rendeletek
1/2020 (I.07.) rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3-2019 önkor rend módosításáról

2/2020 (I.07.) rendelet a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

3/2020 (I.07.) rendelet a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vezetői pótlékának megállapításáról

4/2020 (II.11.) rendelet a 2020. évi költségvetésről
4/2020. (II.11.) költségvetési rendelet melléklete

5/2020 (II.27.) rendelet az Esély otthon lakhatási és ösztönző támogatásról

6/2020 (III.30.) rendelet a térítési díjjakról

7/2020 (IV.30.) Polgármesteri Rendelet a kijárási korlátozás szigorításáról

8/2020 (VI.4.) Polgármesteri rendelet a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

8/2020 rendelet melléklete

9/2020 (VI.4.) polgármesteri rendelet az Esély otthon lakhatási és ösztönző támogatásról szóló rendelet módosításáról

10/2020 (VI.19.) polg. rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

11/2020. (VIII.11.) 2020 évi költségvetés módosítása

12/2020. (VIII.11) Esélyotthon rendelet

13/2020.(VIII.11.) SzMSz módosítás

 


2019. évi rendeletek

1/2019. (I.21.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

2/2019. (I.21.) Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

3/2019. (I.21.) 2019. évi költségvetéséről
Melléklet a 3-2019.(II.14.) rendelethez

4/2019. (II.14.) a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.12.) önk. rendelet módosításáról

5/2019. (III.18.) a személyi gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

6/2019. (III.18.) a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

7/2019. (IV.29.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

8/2019 a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

9/2019 Esély otthon rendelet

10/2019 rendelet módosítás

11/2019 rendelet a pénzben és természetben nyújtható szoc ell szóló 3-2015 önkor rend módosításáról

12/2019 rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról


2018. évi rendeletek

1/2018. (II.13.) 2018. évi költségvetési rendelet

2/2018.(II.13.) a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

3/2018.(II.13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2016.

8/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

9/2018. (V.30.) a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokró szóló 3/2015. (II.12.) önk. rendelet módosításáról

2017. évi rendeletek
1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2/2017. (II.14) önkormányzati rendelete a Pálházi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegésztéséről

3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események helyi szabályairól és az egyes eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásáért fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2016. (III.24.) önk. rendelet módostásáról

4/2017. (III. 27.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvdelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2016. (III. 14) önk. rendelet módosításáról

5/2017. (III.27) Pálháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (IV.17.) önk. rendelet hatályon kívül helyezéséről

6.2017. Pálháza zárszámadási rendelete

7.2017.(V.29.) a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

8.2017.(V.29.) a házasságkötések hivatali helyiségen hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről

9.2017.(V.29.) önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

10.2017(VIII.23.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

11.2017.(VIII.23.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

12.2017.(IX.28.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

13.2017.(XI.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeni és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

3/2015. (II.12.) önk. rendelet módosításáról

14.2017. (XII.20.) önk. rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
2 fuggelek a hulladekszallitasi rendelethez

15.2017. (XII.20.) önk. rendelete Pálháza város településképének védelméről
Pálháza településképi arculati kézikönyv

2016. évi rendeletek
2016. évi költségvetés

1.2016.(II.15.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2.2016.(II.15.) a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

3.2016.(II.15.) a városközpont parkolási rendjéről

4.2016.(III.24.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

5.2016.(III.24.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

6.2016.(III.24.) egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

7.2016.(III.24.) a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13.2014.(XI.17.) önkormányzat rendelet módosításáról

8.2016.(V.10.) számú rendelet a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

9.2016.(V.10.) számú rendelet a városközpont parkolási rendjéről szóló 3.2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

10.2016 hulladékgazdálkodási rendelet

11.2016.II.15. önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetés módosításáról

12.2016.(XII.12.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

13.2016.XII.12. önkormányzati rendelet a szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról

14.2016.XII.12 önkormányzat rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

3.2015.II.12. rendelet módosításáról

2015. évi rendeletek
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.12.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 6/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2015.II.12.költségvetés rendelet melléklet

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/ 2015. (II.12.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.) önkormányzati rendelete a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete Pálháza Város helyi kitüntetéseiről és elismerő címeiről

10/2015.(IX.24.) önkormyányzati rendelete, az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szoló 2/2015.(II.12.) önykormánízati rendelet módosításáról

11/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szoló 3./2015.(II.12.) önykormánízati rendelet módosításáról

12/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelete a 7/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

13/2015.(IX.24.) önkormánízati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételétől, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

14.2015.(IX.24.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szoló 6/2014.(IV.29.) önkormánízati rendelet módosításáról

15.2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13.2014.(XI.17.)önkormányzati rendelet módosításáról

Helyi rendeletek 2014. év
2014. évi költségvetés

1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

4/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete a Pálházai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

5/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Melléklet
6/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

7/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

8/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére
9/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2014.(X.21.) SZMSZ módosítás

12.2014.(X.21.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

13.2014.(XI.17.) SZMSZ 2014.

14.2014.(XII.15.


2013. évi rendeletek
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő- testületének 1\2013. II. 14. önkormányzati, rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.
1/2013.II.14.
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (11.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2.2013.(II.14)
2/2013. II. 14. melléklet
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (11.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (11.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.2013.(II.14.)
PÁLHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
4.2013(IV.29.)
Pálháza Város Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
5.2013(IV.29.)
Pálháza Város Önkormányzata képviselő-testületének 6/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
6.2013.(IV.29.)
Pálháza Város Önkormányzata képviselő-testületének 7/2013. (IV. 29.) ön kormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
7.2013.(IV.29.)
Pálháza Város Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Pálháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
8.2013.(IV.29.)
Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
9.2013.(IV.29.)
Pálháza Város Önkormányzata képviselő-testületének 10/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (VIII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
10.2013(IV.29.)
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(Vl.ll.) önkormányzati rendelete a 18/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
11.2013.(VI.11.)
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(VI. 11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról
12.2013.(VI.11.)
Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 13/2013.(IX. 13.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(11.14.) önkormányzat rendelet módosításáról
13.2013.költségvetés módosítás
Pálháza Város Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
14.2013.(IX.13.)
Pálházd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 13.) ön kormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú használatáról
15.2013.(IX.13.)
Pálháza Város Önkormányzata képviselő-testületének 16/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete a Pálháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
16.2013.(X.03.)
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
17.2013.XI.25
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról
182013.XI.25
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 12/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
19.2013.XII.20

7/2012 (IV.26.) A temetőről, a temetkezés rendjéről szóló rendelet


 4/2002 (VI.17) Egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítása