Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén-Térségi Egyesülete

Egyesületünk 1990 óta végzi közhasznú tevékenységét.
Szervezetünk Zemplén térségében 4 városban és 52 településen működik.
Feladatainkat székhelyünkön kívül 10 helyi csoport, számos összekötő és önkéntes segítségével végezzük.
Hosszú távú célunk, hogy a Zemplén Térségben élő mozgáskorlátozott, és egészségkárosodott emberek a minél teljesebb társadalmi beilleszkedését elősegítse az egyéni erőfeszítések összefogásával, és a társadalmi környezet minél hatékonyabb bevonásával. Ezért az egyik legjelentősebb szerepünk az érdekképviselet és érdekérvényesítés.
Továbbá célunk az iránymutatás az egészségmegőrzés, rehabilitáció, ismeretterjesztés, képzések, állampolgári jogok, valamint az aktív élet területein.
Tesszük mindezt azért, hogy sorstársaink visszatérhessenek, vagy éppen beilleszkedhessenek a munka világába egy olyan környezetben, amely elfogadja a fogyatékkal élőket (tartozzon az bármelyik fogyatékossági csoportba), az állapotukból fakadó szükségleteiket, másféle, de ugyanolyan értékű képességeiket.
A jövőben szeretnénk az akadálymentesítés helyett, a használható akadálymentesítés érdekében tenni, fel kívánjuk mérni azon vendéglátó és kereskedelmi egységeket, amelyeket ténylegesen igénybe tudnak venni a mozgássérültek.
Ezen alapelvek előtérbe helyezésével tűzzük ki magunk elé rövidtávú céljainkat, alakítjuk ki napi munkafolyamatunkat, szervezzük meg programjainkat.

Egyesületünk alaptevékenységei:

 • érdekképviselet, érdekképviselet tanácsadás
 • információnyújtás
 • segítségnyújtás állami támogatások igénybevételéhez szükséges pályázatok kitöltésében (üdülési csekk, közlekedési támogatás, fogyatékossági
  támogatás, gyógyszertámogatás)
 • a Telefonnal a Rászorultakért Alapítvány részére pályázatok felterjesztése,
 • a személygépkocsi-szerzési támogatás odaítélésének elősegítése
 • segédeszközök kölcsönzése
 • ifjúsági, sport és kulturális programok, tanfolyamok szervezése
 • szülősegítő szolgáltatások nyújtása
 • fiatalok felkarolása, ifjúsági programok szervezése
 • a kormányzati, vállalati és civil szektor összefogásának elősegítése a különböző betegséggel küzdő embertársaink helyzetének javítása érdekében.

A Mozgáskorlátozottak  Sárospataki és Zemplén – Térségi Egyesületének elnökségi tagjai:

Székely József
elnök

Jurkó Kamilla            Kiss György              
alelnök                 gazdasági vezető

Némethy Tímea           Kaibás Lászlóné       Misztina Jánosné
titkár                       szervező titkár             szervező titkár

Lovas Lászlóné           Hogya Istvánné        Medzsibriczki Lászlóné
szociálpolitikai felelős, szociálpolitikai felelős, kultúra és sport felelős

Petercsák Ottó
helyi megbízott

Az egyesület oldala: http://msztegy.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=18