EFOP-1.2.11-16-2017-00018 Pálháza város népességmegtartó képességének javítása.

A kedvezményezett neve: Pálháza Város Önkormányzata
A projekt címe: Pálháza város népességmegtartó képességének javítása
A szerződött támogatás összege: 84 519 660.- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt befejezési dátuma: 2021.10.31
A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00018

Esély fiataloknak: Pálháza város népességmegtartó képességének javítása

Pálháza Város Önkormányzata EFOP-1.2.11-16-2017-00018 azonosítószámmal és „Pálháza város népességmegtartó képességének javítása” címmel pályázati forrást nyert, melynek célja a városunkban élő fiatalok helyben tartása, életlehetőségük javítása, családalapításuk ösztönzése. A projekt megvalósítása során azon 16-35 éves fiatalok kerülnek bevonásra, akik lakóhelyként Pálháza városát célozzák meg, beleértve a településről elszármazott, visszaköltözött fiatalokat is. A projekt célcsoportjának kiválasztásakor a beköltöző fiatalok / párok,/ családok kiválasztásánál az önkormányzat előnyben részesíti a 30. életévet el nem érőket.

Fent meghatározott célokat az önkormányzat különböző támogatásokkal, ösztönző programokkal kívánja elérni, melyek:

Támogatások:

Előzetes kérelem alapján vehető igénybe

Kedvezményezettek száma: 5 fő.

Lakhatási támogatás:

o   Az önkormányzat tulajdonában lévő 5 db szociális bérlakás teljes eszköz (konyhai, informatikai, híradástechnikai, stb..) és bútor állományának cseréjére kerül sor. A jelenleg hatályban lévő bérleti szerződések folyamatos lejártát követően 2019-es évben várhatóan 3 db bérlakás lesz pályázható. A pályázati feltételekről, illetve ahhoz kapcsolódó határidőkről és a pályázat meghirdetésének időpontjáról Pálháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete várhatóan 2019. év elején dönt.

A lakhatási támogatásban részesülő fiataloknak az alábbiakat kell vállalniuk fenti támogatásokért fejében:

·         Hazai és uniós pályázati programokban vesznek részt, mely 5 alkalmas előadást tartalmaz. A program elvégzésével olyan ismeretek, pályázatírási technikák és gyakorlati tudás birtokába jutnak, melyek ismeretében sikeresen készíthetik el a hazai és az EU által kiírt pályázatokat. Felkészültek lesznek a pályázati rendszerek új intézkedéseinek fogadására, eljárásrendjének elsajátítására.

·         Részt vesznek a településen fél évente (összesen 7 alkalommal) megrendezésre kerülő „Sikeres fiatalok” vállalkozói fórumon. A fórumra meghívásra kerülnek többek között a településen működő vállalkozások képviselői, az önkormányzat és intézményeinek vezetői is. A megvalósuló tapasztalatcserén keresztül szerezhetnek a kedvezményezettként bevont fiatalok pozitív és hasznos tapasztalatokat, ismereteket.

·         Közösségi célú, önkéntes tevékenység végzése a településen.

·         A program leteltét követően újabb két évig életvitelszerűen a városban laknak.

A támogatásban részesülő fiatalok kiválasztásánál lényeges feltétel, hogy életvitelszerűen Pálháza állandó lakosai legyenek, egy (önkormányzati bizottság által meghatározott) a város jövője szempontjából hiányszakmával rendelkezzenek.

Ösztönzők:

Előre meghirdetett időpontokban kerül megvalósításra, bárki igénybe veheti, aki célcsoportba tartozik. Kötelezettséggel nem jár.

Kedvezményezettek száma: minimum 15 fő.

Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása:

o   Álláskereső technikák (5 alkalom): álláskereséshez felkészítő tanácsadás

o   Életvezetési és háztartásvezetési tanácsadás (5 alkalom): az önálló életvitelre képessé tevő programok

o   Kommunikációs tréning (10 alkalom): a kommunikációfejlesztés területei- önérvényesítés, asszertivitás- kommunikációs készségek- kapcsolatépítés.

o   Resztoratív konfliktuskezelés és mediáció (10 alkalom): hétlépéses probléma megoldási folyamat, mediáció alapelemei, kommunikációs gátak, nehézségek megismerése.

o   Önismereti tréning (10 alkalom):

o   Szociális, társas kompetenciafejlesztés-együttélési technikák (10 alkalom)

o   Hatékony és tudatos stressz kezelés (10 alkalom)

  Pályázati tanácsadás:

A program elvégzésével olyan ismeretek, pályázatírási technikák és gyakorlati tudás birtokába jutnak, melyek ismeretében sikeresen készíthetik el a hazai és az EU által kiírt pályázatokat. Felkészültek lesznek a pályázati rendszerek új intézkedéseinek fogadására, eljárásrendjének elsajátítására (5 alkalom).

Tanulmányút:

Előre egyeztetett időpontban a résztvevők megismerkednek más településeken működő sikeres és eredményes jó gyakorlatokkal, település szintű közösségi tevékenységekkel. 25-30 fő részvételével. 1 alkalommal kerül megvalósításra.

Rendezvények

Fiatalokat célzó, társadalmi kohéziót erősítő rendezvények szervezése évente két alkalommal, a projekt időszaka alatt összesen 6 alkalommal.

A fentiek hozzájárulnak a fiatalok életpálya-tervezéséhez és foglalkoztathatóságának javításához. Mindezek alapján bízni lehet abban, hogy a programban résztvevők, annak lezárulta után is példamutató tagjai lesznek a helyi közösségnek.