TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00100 Települési infrastruktúra fejlesztések Pálházán

A kedvezményezett neve: Pálháza Város Önkormányzata
A projekt címe: Települési infrastruktúra fejlesztések Pálházán
A szerződött támogatás összege: 110 398 400.-
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt befejezési dátuma: 2022.12.31
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00100

A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetettségének csökkentése. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék-, illetve belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár veszélyeztetettségét.

A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb közművek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gyűjtését és elvezetését nyílt árkok kialakításával valósítjuk meg. A csatornákat, ahol a meglévő közművek és utak helyzete lehetővé teszi nyílt árokkal képeztük ki.

A meglévő útburkolatok és járdák alatt beton átereszeket terveztünk. Az út alatti beton átereszek homokos kavics feltöltése felett a meglévő pályaszerkezet a jelenlegi rétegrenddel, illetve az útkezelő (önkormányzat, vagy Magyar Közút Nonprofit Zrt.) által meghatározott szerkezettel kerülnek kialakításra. A mederburkolást előre gyártott elemekből tervezzük megoldani. Az előre gyártott elemek alá 10 cm vastag homokos-kavics ágyazat készítése szükséges a mű állékonysága érdekében.

Épül összesen: 910,0 fm csapadékvíz-elvezető rendszer
Épül továbbá: 1 db vb. hordalékfogó műtárgy

Vízfolyáshoz való csatlakozás: közvetlenül a Bisó – patakhoz való csatlakozás helyen kerül kialakításra patakmeder 30 cm vastag betonba rakott terméskő burkolással 5 – 5 m hosszon és 2-2 száraz kőszórás medervédelem miatt.