Álláshirdetés (családsegítő)

Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.01.02-2018.12.31 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítés, egyéni és csoportos esetkezelés a szociális munka módszereivel Alsóregmec, Felsőregmec, Mikóháza, Vilyvitány és Kovácsvágás településeken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

a Felsőfokú képesítés, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete alapján,

  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
    • a képesítést és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata
    • fényképes szakmai önéletrajz

–    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.

Apályázat benyújtásának határideje: 2017. december 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ulicska Lászlóné nyújt, a 06-47-

371-000 -os telefonszámon.

Apályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1197/2017 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

–  Személyesen: Ulicska Lászlóné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 33. .

Apályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.