Felhívás gazdálkodó Szervezetek szemétdíj Mentességéhez

FELHÍVÁS

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

SZEMÉTDÍJ MENTESSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁS IGÉNYLÉSÉRE

Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek, Egyéni Vállalkozók!

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelenleg hatályos hulladékgazdálkodási rendelete tartalmazza a településen székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezeteket érintő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése alóli mentességet.

A jegyző igazolása alapján a vállalkozóknak megadott mentesség minden év december 31-ig tart.

A 2018. évre vonatkozó mentességhez az igazolást ismételten kérelmezni kell, és a kiállított igazolást a gazdálkodó szervezetnek 2017. december 1. és december 31. napja között kell igazolhatóan benyújtania a Zempléni ZHK. Kft. felé. E határidő jogvesztő!

Fenti határidőre tekintettel felhívom az érintettek figyelmét, hogy a mentességhez szükséges igazolás kiadását haladéktalanul kérelmezzék hatóságomnál.

A kérelem nyomtatvány letölthető a www.palhaza.hu honlapról, vagy igényelhető a Polgármesteri Hivatalban.

Pálháza, 2017. november 23.

Csató Szabolcs

jegyző

 

KÉRELEM igazolás kiadására 2018. évi szemétdíj mentességhez