Felhívás

FELHÍVÁS

Tisztelt Pálházai Lakosok!

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.

zöldhulladék gyűjtéséhez

háztartásonként 1 db 120 l-es speciális zöldhulladék gyűjtő zsák

kiosztását kezdi meg várhatóan 2017. év április második hetétől kezdődően.

 

A zöldhulladék elszállítása ingyenes, a gyűjtéshez a hulladékgyűjtő zsákot a közszolgáltató díjmentesen biztosítja. A zsákok kiosztását a járat dolgozói végzik, minden fogyasztó postaládájába elhelyeznek egy darabot.

A szolgáltató munkatársai kizárólag a ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú, biológiailag lebomló, a közszolgáltató által biztosított zsákokban gyűjtött zöldhulladékot szállítják el.

A zsákokban elhelyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom stb.. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.

A nem kötegelt ágak nem kerülnek elszállításra!

A zsákba kizárólag a fent felsorolt hulladékok kerülhetnek!

Amennyiben a zöldhulladékos zsákokban háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, a szolgáltató a zsákot nem szállítja el!

A megtelt zsákokat a lakosság a gyűjtési időpontoknak megfelelően kell hogy kihelyezze ingatlanja elé. A gyűjtőjáraton dolgozó munkás a teli zsák gyűjtésével egyidejűleg csere zsákot helyez el a lakos postaládájában.

A zöldhulladék gyűjtő zsák 2017. május hónaptól kezdődően

minden hónap második pénteki napján kerül elszállításra.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:

Csató Szabolcs sk.

jegyző