Felhívás (iskolakezdési támogatás)

FELHÍVÁS

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban élő gyermekek részére iskolakezdési támogatás kifizetését engedélyezi az alábbiak szerint:

Főiskolai, egyetemi hallgatók részére                                  12.000,- Ft/fő

Középiskola, 6 osztályos gimnázium 3.-6. évfolyamán

tanulók részére                                                                      10.000,- Ft/fő

Általános iskolai tanulók részére és a 6 osztályos

gimnázium 1.-2. évfolyamán tanulók részére                      6.000,- Ft/fő

A pálházai tanulók részére a támogatás kifizetése a Hegyközi Általános Iskola által átadott kimutatás alapján történik.

A nem helyben tanuló általános iskolai tanulók; középiskolai, főiskolai és egyetemi hallgatók részére történő kifizetéshez érvényes iskolalátogatási igazolás leadása szükséges.

A településen tartózkodási hellyel rendelkező diákok támogatásának feltétele: igazolás bemutatása az állandó lakcím szerint illetékes jegyzőtől, mely szerint az érintett településen nem részesül az iskolakezdéssel kapcsolatos támogatásban.

Az iskolalátogatási igazolás leadásának határideje: 2017. október 31., melynek elmulasztása jogvesztéssel jár.

Bővebb felvilágosítás kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Makó Edinánál vagy telefonon a 47/370-001-es telefonszámon.

Pálháza, 2017. szeptember 7.

Polgármesteri Hivatal