Felhívás szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztása

FELHÍVÁS

Tisztelt Pálházai Lakosok!

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázat keretében szelektív (sárga) hulladékgyűjtő edények kiosztását

2015. szeptember 14. napján (hétfő) kezdi meg.

Az átvételhez kérem, készítsék elő a személyi igazolványt, lakcímkártyát és adókártyát.

Minden szelektív (sárga) 120 L-es edény a Társulás tulajdonát képezi,
ezért felhívom a lakosság figyelmét, hogy az edényt rendeltetésszerűen használja, melybe papír, műanyag és fém hulladékot helyezhet el. Ez edények ürítése plusz költséggel nem jár!

A szállítás időpontjáról a kiosztás során adunk tájékoztatást.

Amennyiben akadályoztatás estén a lakos nem tudja az edényt átvenni,
lehetősége van meghatalmazottat megbízni. A szükséges meghatalmazás a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét.

 

Tisztelettel:
Csató Szabolcs sk.
jegyző