Pályázati felhívás álláshely betöltésére

Pályázati felhívás álláshely betöltésére

A Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ (3994 Pálháza, Dózsa György u. 33.) pályázatot hirdet házi segítségnyújtás alapszolgáltatásban alkalmazásra kerülő
vezető gondozó

álláshely betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott időre, 1 évre szól, mely tovább hosszabbítható.

Szociális alapszolgáltatás területén szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Pályázati feltételek:

–         A 1/2000.(I.07.) SzCsM rendelt 3. sz. mellékletében előírt képesítés (szociális munkás, szociálpedagógus, szociális segítő, szociális asszisztens, szociális szakgondozó, általános ápoló, szociális gondozó, szervező, körzeti közösségi szakápoló)

–         „B” kategóriás jogosítvány

–         saját személyautó

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz motivációs levéllel

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hivatalos másolatai

– megkezdett szakképesítés esetén iskolalátogatási igazolás

– 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatai pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 21.

A munkakör legkorábban 2015. április 01. napjától tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ulicska Lászlóné nyújt, a 06-47-371-000 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja :

Postai úton, a pályázatnak a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (3994 Pálháza, Dózsa György u. 33.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 471/2015, valamint a munkakör megnevezését: vezető gondozó.

Személyesen: Ulicska Lászlóné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3994 Pálháza, Dózsa György u. 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás gondozási feladatainak 15 településen történő koordinálása, a szakmai munka összehangolása, szervezési feladatok ellátása, a szociális munka hatékonyságának és hatásosságának elősegítése, a házi segítségnyújtás módjának, formájának és gyakoriságának meghatározása, ellenőrzése, a szolgáltatásra, a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre juttatása, kapcsolattartás más szociális és egészségügyi intézményekkel, az adott szociális intézmény szociálpolitikai eszközrendszerének fejlesztése, más típusú ellátás szükségessége esetén annak kezdeményezése.