line
line
Itt vagy:Címlap + Szálláshelyek + Super User
péntek, 08 március 2013 06:33

Pálháza története

Az ásatások során nyert leletek alapján arra lehet következtetni, hogy a Zempléni hegységben, a Hegyköz területén már az őskorban is éltek emberek. Pálháza település valószínüleg a füzéri vár akkori várbirtokosának Drugeth Fülöp nádornak utasítására telepítéssel, új irtásfaluként az 1320-as években jött létre a Bisó patak völgyében. Később Luxemburgi Zsigmond 1389-ben örök adományul adta Perényi Péternek Füzér várát és tartozékait, benne Pálházát is. Az 1389.-i adománylevélben merül fel először Pálháza neve. A település -háza végződéssel ellátott személyneve is későbbi középkori eredetére utal. A település a füzéri uradalomhoz tartozott, melynek földesurai többször változtak, legutóbb I. Lipót császár 1686-ban a füzéri várat és tartozékait - Pálházával együtt - előbb báró majd gróf Károlyi Lászlónak adományozta, aki 1947-ig volt a terület földbirtokosa.
Az 1427. évi portális összeírás 13 kapuját említi. A település a XV. században és a XVII. Század elején többször elpusztul. A XV. században a husziták többször feldúlják. A török hódítás idején portyázó török csapatok miatt pusztul el, majd magyar lakosokkal betelepül. Azt 1711. évi pestis járványkor és tűzvész miatt ismét elnéptelenedik, az 1715. évi összeírásban, mint lakatlan helység szerepel. Újra betelepült az ezután következő években, mert 1786-ban, mint magyar falu van feltüntetve. Az 1878. évi népszámlálás válogatott adatai 54 házat, 300 lakost, 1 nemest tartalmaznak. 1833-ban 57 háza és 431 lakosa volt a településnek. Az Abaúj-Torna vármegye és Kassa című 1896. évi kiadvány szerint, Pálháza körjegyzőséggel 85 házzal, 514 magyar lakossal szerepel.
1875-ben Pálháza Ipartelepen megépül a mai Fűrészüzem elődje a Fűrészmalom. A Kemenc-patak völgyben lévő erdőterületen kitermelt fa szállítására 1888. évben építik meg a Kőkapui völgyben Pálháza Ipartelep induló állomással a keskeny-nyomközű erdei vasutat - ez a mai Magyarország legrégebben épített erdei vasútja. A XVIII. század végén kiépül a szilárd burkolatú főközlekedési útvonal Sátoraljaújhely - Pálháza - Hollóháza irányában, valamint Pálháza-Telkibánya - Gönc felé. Az 1930-as években kiépítik a hegyközi településeket összekötő szilárd burkolatú utakat. 1934-ben a községben kiépül 5 db. Közvilágítási lámpa, ezt tovább bővítik még 5 közvilágítási lámpával, az áramot az Ipartelepen lévő Fűrészmalom saját áramfejlesztője biztosítja.

Pálháza lakossága földesurát követve felvette a református vallást. 1812-ben megépül a református templom. 1910-ben a községben a református templom mellett épül egy tantermes egy tanerős népiskola. 1930-ban két tantermes kéttanerős új állami iskola épül. 1938. évben megépül a kultúrotthon.

1914-től a községben országos állat- és kirakodóvásárt tartanak a Hegyközben ez az egyedüli vásár. A vásár megtartására azóta is rendszeresen sor kerül.

Az első világháború sok szenvedést okozott a Hegyköz lakosainak. A Trianoni békeszerződésben meghúzott országhatár a perifériára sodorta a Hegyköz környékét, elvágva a felvidéki gazdasági, közlekedési kapcsolatait. A békeszerződéssel elcsatolt felvidéki és erdélyi összefüggő nagy erdőségek után viszont a kőkapui vadászkastélyt övező erdőség felkapott vadászterület lett. Több esetben vadászott a területen a magyar kormányzat vezérkara, Horthy Miklós kormányzó, Gömbös Gyula és Bethlen István miniszterelnök.

A gazdasági fejlődés az 1929. évi gazdasági válság után és a második világháborúban ismét megtorpant. A megtorpanás után a gazdasági fejlődés azonban az 1950-es években tovább folytatódott. Pálháza az állami Erdészet hegyközi központjává válik. 1938-ban megépül a sportpálya. 1952. évben kiépül a községben a villanyhálózat.
1958-ban külszíni fejtéssel megnyílt a Perlit bánya. 1964 évben megépül a vezetékes ivóvízhálózat. 1968-ban a körzeti általános iskola, 1973. évben napközi otthonos óvoda épül. 1990-ben új egészségügyi központ épül. 1995. évben megépítésre kerül a vezetékes földgáz. 1998. évben pedig kiépül a szennyvízhálózat.

A fejlődés mellett azonban voltak kedvezőtlen körülmények is. A lakosság nagy felháborodására 1980-ben oktalanul felszámolták a hegyközi, bodrogközi kisvasúthálózatot, amely máig is ható veszteséget okozott a hegyközi települések lakosságának és gazdálkodó egységeinek, intézményeinek. Kilencévi szünet után 1989. évben Pálháza Ipartelepről kiindulva a Rostalló végállomásig közös erőfeszítéssel megépítésre került 7 km-es szakaszon az erdei kisvasút, mely 1996. évben Pálháza indulóállomással még 1,2 km-es szakasszal bővítésre került. 1999. évben pedig a pálházi induló állomáson megépült az indóház.

Pálháza lakossága mindig kivette a részét a szabadságharcokból és a világháborúkból. Az 1848-1849-es szabadságharc időszakában az abaúji fiatalokkal együtt a kassai "vörössipkás" zászlóaljban vettek részt a felvidéki csatákban. Az első világháborúban a község lakói közül 60-an vettek részt, 8-an estek el és 2-őt avattak vitézzé. A második világháborúban 10 fő pálházi katona esett el. Az első világháborúban elesett hősöknek Pálháza község képviselőtestülete a református templom előtt állított emlékművet 1924-ben. Később itt lett elhelyezve a második világháborúban elesettek emléktáblája is.
 

Készítette:
Turay Endre kutatásai és Szabó Miklós
jegyző munkái alapján Skinti Csaba

péntek, 08 március 2013 05:56

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm az ország - egyes információk szerint Európa -  legkisebb, 1200 fő lélekszámú Pálháza város Internetes honlapján.


A "Hegyköz szíveként" emlegetett Pálháza Magyarország legészakibb részén, a Zempléni Hegység keleti oldalán, páratlan természeti értékű, hegyközi tájegység középpontjában fekszik.


Vonzása a Hegyköz 17 településére terjed ki, eddigi fejlődése során a térségi ipari, kereskedelmi, közlekedési, idegenforgalmi, oktatási, egészségügyi, szociális, központjává vált.
koszonto
Településünk az elmúlt években fokozatos fejlődésnek indult: korszerű intézményhálózat épült ki, 2005-ben városi rangot kaptunk, melynek igyekszünk folyamatosan megfelelni.
Önkormányzatunk törekszik arra, hogy Pálháza fontos idegenforgalmi állomássá váljon, melynek érdekében támogatja az infrastruktúra fejlesztését és a szálláslehetőségek bővítését.

Ha teheti, látogasson el hozzánk személyesen is, szeretettel várjuk!
Ne feledje: Zemplén és a Hegyköz az a hely, ahová ha egyszer már ellátogatott valaki, visszavágyik.

Tisztelettel:

Lesovics Miklós
polgármester

péntek, 08 március 2013 05:52

Görög Katolikus Egyház

Görög Katolikus Egyház
3994 Filkeháza, Rózsa Ferenc út 25.
47/370-085
Trescsula László görög katolikus parókus

péntek, 08 március 2013 05:52

Római Katolikus Egyház

Római Katolikus Egyház
3994 Pálháza, Dózsa György út 31.
Papler Pál plébános.

péntek, 08 március 2013 05:51

Református Egyház

Református Egyház
3994 Pálháza, Dózsa György út 76.
47/370-117
Baksy János református lelkész

Zempléni Pisztráng Sporthorgász Közhasznú Egyesület
3994 Pálháza, Sport u. 268/1.  47/370-248
elnök: Elek István
elnökhelyettes ifj.Róth József
titkár: Szalontai Péter

csütörtök, 07 március 2013 21:26

Pálháza Városi Sport Egyesület

Pálháza Városi Sport Egyesület
3994 Pálháza, Dózsa György u. 151.
Polgármesteri Hivatal - Pálháza
elnök: Istenes László 70/547-88-56
elnök helyettes: Dávid Sándor

 

 

         A Pálháza Városi Sport Egyesület 2007-ben alakúlt, müködési helye a Pálházi Általános Iskola Alakulása óta a létszám általában 20 körűl realizálódott. 2013-tól bekapcsolódtunk az Országos Mr. Tus Birkózó Iskola rendszerébe ami országos szerveződéssé  alakult.


Gyerekeinknek lehetőséget ad ezen belül az országba rendezett versenyeken való részvételre. A tehetségesebb gyerekek részére a külföldi versenyekre való utazást is biztosítja a sportiskola. Az elmúlt időszakban igen szép eredményt ért el a fiú és a lány csapat, pl.: a lányok az országos női diák csapat 3. helyezést ért el.

 

 

Személy szerint az egyéni versenyeken a Diák Olimpia Országos döntőjén:

- Frank Anna 3.,

- Kurtos Dorottya 5.,

- Bodnár Orsolya 5.,

- Füzéri Gergő 5.,

- Cili János 5.,

- Szabó Anita 5. helyezéseket értek el.

 

Országos rendezésű versenyen helyezett:

- Varga Veronika 1.,

- Szedlák Bálint 2.,

- Biró Betti 3.,

- Fábián Meliton 3.,

- Kubik Tímea 3.,

- Balázs Valéria 4.,

- Gazsi Anikó 4.,

- Özel Szamira 4.,

- Bíró Kitti 1.,

- Takács Dominika 1.,

- Kurtos Ivett 1.,

- Petercsák Bálint 1.,

- Binó Balázs 1.,

- Lakó Virág 1.,

- Maros Ferenc 3.,

- László Norbert 4.,

- Szedlák Laura 3.,

- Szedlák Zoltán 2. helyezéseket értek el.

 

2013 augusztusában Baskón tartott 1 hetes sport iskolai edzőtáborban közel 100 diák vett részt, 3 edzővel: Rusznyák József, Kónya Lajos és Istenes László. A gyerekek két ágyas faházban voltak elhelyezve. A táborozás költségének egy részét a sport iskola fedezte. A táborban résztvevők korosztálya 7-től 16 éves korig volt.

 

A birkózó szakosztály továbbra is várja a város fiú és lány tanulóinak jelentkezését. Jelenleg az óvodában a nagy csoportnak 14 fővel tartott foglalkozása az iskola tornatermében péntekenként 8.30 -tól 9.30 -ig. Az iskolás korúaknak hétfőn és pénteken 14.00 -tól 16.00 -óráig van foglalkozás.

 

 

Istenes László
Birkózó szakosztály edzője

 

 

 

csütörtök, 07 március 2013 21:25

Pálháza Polgárőr Egyesület

Pálháza Polgárőr Egyesület
3994 Pálháza, Dózsa György u. 39.
Polgármesteri Hivatal - Pálháza
elnök: Makó István  30/547-51-89
titkár: Pataki László

csütörtök, 07 március 2013 21:25

Pálháza Futball Club

Sportfejlesztési program 2017/2018

 

 

MLSZ jóváhagyó határozat

 

 

 

 

Sportfejlesztési program 2016/2017

 

 

MLSZ jóváhagyó hatarozat 2016/2017

 

 

 

 

A Sport Fejlesztési Programunk SFP 2015-2016

Sikeres pályázás után a 2015\2016 bajnoki évadra az MLSZ, mint jóváhagyó szervezet az alábbi határozatot adta ki: MLSZ határozat 2015\2016

 

 

 

 

Pálháza Olympiakos Sport Akadémia Futball Club

Sportfejlesztési programja

2014/2015

HELYZETELEMZÉS:

A pálházi MEDOSZ Sportkör 1947-ben alakult. A későbbi években a helyi sportkör neve többször megváltozott. 1949-ben Pálházi EPOSZ (Egységes Parasztifjuság Országos Szövetsége), később Traktor, rövid ideig Hunyadi, ezután újra MEDOSZ volt a sportkör neve.

Az egyesület felnőtt- csapattal szerepel a BAZ-megyei II - as amatőr labdarúgó bajnokságban. A felnőtt csapatunk hétvégi bajnoki mérkőzéseinek megtekintése az

elsőszámú program Magyarország legkisebb városának lakossága körében. Ilyenkor a futball szerető gyerekektől kezdve a szülőkön keresztül a nagyapákon-nagymamákon át mindenki a helyi sportpályán szurkol a csapatnak.

2007. március 3-án óriási lehetőséget kaptunk a Budapesti székhelyű, Olympiakos Sport Akadémiától az aláírásra került szerződésünk alapján, mely az utánpótlás

nevelése céljából jött létre. Ekkor került sor a névváltoztatásra így a továbbiakban Pálháza Olympiakos Sport Akadémia Futball Club néven szerepel majd a bajnokságban, rövidítve: POSA FC. Sajnos ez az óta megszűnt ez az egyesület. Mivel már U-7, U-9, U-11, U-13, U-15, U-19 korosztállyal dolgozunk, ezért fontos feladatnak tartjuk a gyerekek létszámának növelését. A korosztályok között már csak az U-17-es korosztály hiányzik, amit a 2014/2015-ös szezontól szeretnénk elindítani, hogy U-15-ös csapatból kiöregedő játékosok

tovább tudjanak sportolni egyesületünkben. A különböző korosztályú csapatokban a pálházi gyermekeken túl, a Hegyköz településeiről (Füzérradvány; Kishuta; Füzér; Kovácsvágás; Nyíri; Pusztafalu; Vágáshuta; Mikóháza és Hollóháza) is bejárnak a tanulók, ami figyelemre méltó. Sőt még Sátoraljaújhelyből, Telkibányáról is vannak gyerekeink. Edzéseinkhez óriási segítséget nyújt továbbra is Pálháza Város Önkormányzata és a Hegyközi Általános Iskola a létesítményeinek ingyenes biztosításával. Az egész város egységes és tesz a körzet minőségi labdarúgásáért, utánpótlás-neveléséért. A magyar labdarúgás jövője függ attól, hogy ilyen kis térségekben is legyen összefogás a sportoló nemzet megvalósítása érdekében. A versenyeztetés kérdését is fontos tényezőnek tartjuk, ezért szeretnénk minél több tornán részt venni és lehetőség szerint rendezni is.

CÉLJAINK:

Szeretnénk egyesületünkben egyre több gyermeknek lehetőséget adni a sportolásra, ezáltal a labdarúgást népszerűsíteni és új sportcsoportokat létrehozni, az óvodás kórtól. Fontos feladatunknak tartjuk az óvodás gyerekek körében a labdarúgást minél több gyermekkel megismertetni és megszerettetni. Ezért a legkisebbektől kezdjük az építkezést felfelé. Mivel U-17 csaptunk nem volt és az előző idénybe az U-15 neveztünk szeretnénk lehetőséget adni a további sportolásra az ott egy korosztályt lépő labdarúgóinknak. ezért fontos feladatunk a gyermekek létszámának növelését. Sportszakmai céljaink között van az is, hogy megfelelő pályákon, sportcsarnokokban tudjuk az edzéseket elvégezni. Az Európai szintű tárgyi (infrastruktúra) és személyi feltételeket eddig nem mindig tudtuk biztosítani, de úgy érzem mindent megtettünk érte. A gyermekeknek szeretnénk megfelelő számú versenyt, utaztatást, felszerelést és - a fejlődésük érdekében elengedhetetlen – eszközöket megteremteni. Egy - egy rangos eseményre is szeretnénk elvinni sportolóinkat. Fontosnak tartjuk az edzők képzése mellett, a megbecsülésüket is, amit eddig nem mindig tudtuk biztosítani. Az edzőinknek vagy szakedzői képesítésük vagy UEFA által kibocsájtott diplomájuk van. A szakemberek között pedagógus végzettségű is van. Egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása és biztos anyagi hátterének megteremtése is kiemelt céljaink között van.

MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI:

Ahhoz, hogy több csapattal tudjunk dolgozni, az iskolákkal való kapcsolatot fogjuk jobban elmélyíteni. Több toborzási lehetőséget fogunk biztosítani, több szülői értekezletre fogunk elmenni. Ezáltal a szülőket személyesen fogjuk tájékoztatni a Hegyköz egyetlen utánpótlással foglalkozó csapat új lehetőségeiről. Megfelelő pályákon fognak edzeni gyermekeink, hiszen a Hegyközi Általános Iskolával együttműködési megállapodás keretében ingyen és bérmentve kapják meg gyermekeink a tornatermet. Eddig is jó kapcsolatunk volt, azokkal a sportegyesületekkel, akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk, de ezután - a gyerekek tehetséggondozása és a fiatal játékosok élvonalba kerülése miatt - akadémiákkal is szeretnénk felvenni a kapcsolatot. Az edzőinket minden továbbképzésre elküldjük, ahol a fejlődésük biztosított. Fel fogjuk venni a kapcsolatot egészségügyi szakemberrel is, akik segíteni fognak a továbblépés érdekében. Nemzetközi kapcsolatot szeretnénk kezdeményezni a szlovákiai magyar csapatokkal első körben.

A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM LEHETSÉGES HATÁSAI:

TÁRSADALMI HATÁSOK:

• a gyermekek előtt mindig nyitva volt az út az út az egyesületünkben, mindenkinek lehetőséget adunk a sportolásra

• egészséges, testi fejlődés biztosítása (Pl. testápolással, öltözködéssel, táplálkozással, étrenddel kapcsolatos ismeretek)

• a emberi vetélkedés, versengés sajátos formája, ahol hagyományok, történetileg alakult szabályok alapján törekszenek jobb teljesítményre

• a közösség szerepe, pozitív hatással van a társadalmi beilleszkedésre, mert a közösségben a problémamegoldó képesség, a kommunikáció, a hazaszeretet, a

bűnmegelőzés, az életmódot-alakító tényezők (pl.: példamutatás) és az erkölcsi, akarati tulajdonságok is fejlődnek.

GAZDASÁGI HATÁSOK:

• az eredményeink terjesztésének fejlesztése ( internetes portálok, írott sajtó, dvd-k a versenyekről, sajtótájékoztatók), még több tanulót sodorhat az egyesület „falai”

közé, ráadásul több támogató is felfigyelhet egyesületünk működésére.

• mivel lehetőségünk lesz rá, hogy az egészséges életmódra (táplálkozás, mozgás) neveljük – szakemberek segítségével – gyermekeinket, ezért felnőtt korban

kevesebbet kell gyógyszerre, haszontalan és káros szenvedélyekre és egészségtelen ételekre, italokra költeniük. Ráadásul a gyermekeiknek is ezt fogják közvetíteni!

• azok a játékosok, akik a Pálházáról indulva lettek NB I - es vagy esetleg válogatott sportolók, egyrészt megfelelően tudják öregbíteni a városunk, térségünk és

egyesületünk hírnevét, másrészt komoly pozícióba kerülve, akár gazdasági és erkölcsi segítséget is tud majd nyújtani.

FINANSZÍROZÁS:

• edzőink szakmai és erkölcsi megbecsülése,

• egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása és biztos anyagi hátterének megteremtése

KOMMUNIKÁCIÓ

• egészségügyi szakemberrel történő, heti kommunikáció, az egészséges étkezés és életmód érdekében,

• honlapunk elindítása a város honlapján belül

• nemzetközi kapcsolatok kiépítése,

• specifikus felmenőrendszer biztosítása, együttműködési megállapodás NB I-es egyesületekkel, AKADÉMIÁKKAL

Sikeres pályázás után a 2012\2013 bajnoki évadra az MLSZ, mint jóváhagyó szervezet az alábbi határozatot adta ki: MLSZ határozat 2014\2015A Sport Fejlesztési Programunk SFP 2014-2015

 

 

 

 

 Sportfejlesztési program

2013\2014

1; HELYZETELEMZÉS:
A pálházi MEDOSZ Sportkör 1947-ben alakult. A későbbi években a helyi sportkör neve többször megváltozott. 1949-ben Pálházi EPOSZ (Egységes Parasztifjuság Országos Szövetsége), később Traktor, rövid ideig Hunyadi, ezután újra MEDOSZ volt a sportkör neve.
Az egyesület felnőtt- csapattal szerepel a BAZ-megyei II-as amatőr labdarúgó bajnokságban. A felnőtt csapatunk  hétvégi bajnoki mérkőzéseinek megtekintése az elsőszámú program Magyarország legkisebb városának lakossága körében. Ilyenkor a futball szerető gyerekektől kezdve a szülőkön keresztül a nagyapákon-nagymamákon át mindenki a helyi sportpályán szurkol a csapatnak.
2007. március 3-án óriási lehetőséget kaptunk a BP-i székhelyű, Olympiakos Sport Akadémiától az aláírásra került szerződésünk alapján, mely az utánpótlás nevelése céljából jött létre. Ekkor került sor a névváltoztatásra így a továbbiakban Pálháza Olympiakos Sport Akadémia Futball Club néven szerepel majd a bajnokságban, rövidítve: POSA  FC. Sajnos ez az óta megszűnt ez az egyesület. . Mivel csak az U-7, U-9, U-11, U-13, U-19 korosztállyal dolgozunk, ezért fontos feladatnak tartjuk a tanulók létszámának emelését
A korosztályok közötti átmenetből hiányzik az U-16-os korosztály, amit a következő szezontól szeretnénk elindítani
Az egyesületünkben a pálházi gyermekeken túl, Füzérradványból; Kishutából; Füzérről; Kovácsvágásról; Sátoraljaújhelyből, Telkibányáról; Nyíri; Pusztafaluról; Vágáshutából; Mikóházáról és Hollóházáról is bejárnak a tanulók, ami figyelemre méltó. Edzéseinkhez óriási segítséget nyújt Pálháza Város Önkormányzata; a Hegyközi Általános Iskola. Az egész város egységes és tesz a körzet minőségi labdarúgásáért, utánpótlás-neveléséért. A magyar labdarúgás jövője függ attól, hogy ilyen kis térségekben is legyen összefogás a sportoló nemzet megvalósítása érdekében. A versenyeztetés kérdését is fontos tényezőnek tartjuk, ezért szeretnénk tornákat rendezni

2; CÉLJAINK:
Szeretnénk egyesületünkben egyre több gyermeknek lehetőséget adni a sportolásra, ezáltal a labdarúgást népszerűsíteni és új sportcsoportokat létrehozni, az óvodás kórtól. Mivel U-16 csaptunk nem volt és az előző idénybe az U-13 neveztünk szeretnénk lehetőséget adni a további sportolásra az ott egy korosztályt lépő labdarugóinknak., ezért fontos feladatnak tartjuk a tanulók létszámának megduplázását. Sportszakmai céljaink között van az is, hogy megfelelő pályákon, sportcsarnokokban tudjuk az edzéseket elvégezni. Az Európai szintű tárgyi (infrastruktúra) és személyi feltételeket eddig nem mindig tudtuk biztosítani, de úgy érzem mindent megtettünk érte. A gyermekeknek szeretnénk megfelelő számú versenyt (elsősorban Magyarországon), utaztatást (együtt utazik a csapat, és nem külön viszik Őket a szülők), felszerelést (megfelelő minőségű mez, melegítő...) és - a fejlődésük érdekében elengedhetetlen - eszközöket (leszúrható bója, rugófal, megfelelő mennyiségű labda...) megteremteni. Egy - egy rangos eseményre (válogatott mérkőzés) is szeretnénk elvinni sportolóinkat. Fontosnak tartjuk az edzők képzése mellett, a megbecsülésüket is, amit eddig nem mindig tudtuk biztosítani. Az edzőinknek vagy szakedzői képesítésük vagy UEFA által kibocsájtott diplomájuk van, sőt minden szakember testnevelő tanár is egyben. Egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása és biztos anyagi hátterének megteremtése is kiemelt céljaink között van.3, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI:
Ahhoz, hogy több csapattal tudjunk dolgozni, az iskolákkal (a környező település) való kapcsolatot fogjuk mélyíteni. Több toborzási lehetőséget fogunk biztosítani, több szülői értekezletre fogunk elmenni. Ezáltal a szülőket személyesen fogjuk tájékoztatni a Hegyköz egyetlen utánpótlással foglalkozó csapat új lehetőségeiről Megfelelő pályákon fognak edzeni gyermekeink, hiszen a Hegyközi Általános Iskolával együttműködési megállapodás keretében ingyen és bérmentve kapják meg gyermekeink a tornatermet. Eddig is jó kapcsolatunk volt, azokkal a sportegyesületekkel, akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk, de ezután - a gyerekek tehetséggondozása és a fiatal játékosok élvonalba kerülése miatt - akadémiákkal is felvesszük a kapcsolatot. Az edzőinket minden továbbképzésre elküldjük, ahol a fejlődésük biztosított. Fel fogjuk venni a kapcsolatot egészségügyi szakemberrel is, akik segíteni fognak a továbblépés érdekében. Web lapot szeretnénk üzemeltetni. Nemzetközi kapcsolatot szeretnénk kezdeményezni a szlovákiai magyar csapatokkal első körben.


SZAKMAI FEJLESZTÉS:
1, UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS:
•     megfelelő pályákon, sportcsarnokokban edzéseket vezetni, így az edzésszámot növelni,
•     megfelelő számú versenyt biztosítani korosztályos csapatainknak, így az ország több településére eljutni, lehetőséget adva a sportszakmai fejlődésre,
•    autóbusszal történő utaztatás is fontos feladat, ami egyben egységessé is teszi a csapatot,

2, OKTATÁS, NÉPSZERŰSÍTÁS, SZAKTUDÁS:
•    egyre több gyermeknek lehetőséget adni a sportolásra, ezáltal a térségünkben – ahol kevés egyesület foglalkozik a sportág utánpótlás nevelésével - népszerűsíteni a LABDARÚGÁST,
•    új sportcsoportok létrehozása az óvodás kórtól, tehát a LABDARÚGÁS megismertetése az intézményekben és a szülők körében,
•    edzőink képzése, szakmai fejlesztése,

MOTIVÁCIÓS, ESZKÖZ ÉS STRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS:
•    megfelelő minőségű felszerelést biztosítani (mez, melegítő, cipő…) (motivációs eszköz is egyben),
•    új és megfelelő eszközöket (bója, dobófal, megfelelő mennyiségű labda...) megteremteni (motivációs eszköz is egyben),
•    Magyar válogatott mérkőzéseire elutazni, ezáltal megmutatni a sportolóinknak, hogy hova lehet eljutni – (motivációs eszköz is egyben),
•    Európai szintű tárgyi (infrastruktúra) és személyi feltételeket biztosítani,


GAZDASÁGI FEJLESZTÉS:
1. KOMMUNIKÁCIÓ
•    egészségügyi szakemberrel történő, heti kommunikáció, az egészséges étkezés és életmód érdekében,
•    honlapunk elindítása
•    Nemzetközi kapcsolataink kiépítése,
•    specifikus felmenőrendszer biztosítása, együttműködési megállapodás NBI-es egyesületekkel, AKADÉMIÁKKAL,

2. FINANSZÍROZÁS
•     edzőink szakmai és erkölcsi megbecsülése,
•     egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása és biztos anyagi hátterének megteremtése.


TÁRSADALMI HATÁSOK:
•    a gyermekek előtt mindig nyitva volt az út az út az egyesületünkben. Mindenkinek lehetőséget adunk a sportolásra
•    egészséges, testi fejlődés biztosítása (Pl. testápolással, öltözködéssel, táplálkozással, étrenddel kapcsolatos ismeretek)
•    Az emberi vetélkedés, versengés sajátos formája, ahol hagyományok, történetileg alakult szabályok alapján törekszenek jobb teljesítményre. A közösség szerepe, pozitív hatással van a társadalmi beilleszkedésre. Mert a közösségben a problémamegoldó képesség, a kommunikáció, a hazaszeretet, a bűnmegelőzés, az életmódot-alakító tényezők (pl.: példamutatás) és az erkölcsi, akarati tulajdonságok is fejlődnek.

GAZDASÁGI HATÁSOK:
•    az eredményeink terjesztésének fejlesztése ( internetes portálok, írott sajtó, dvd-k a versenyekről, sajtótájékoztatók), még több tanulót sodorhat az egyesület „falai” közé, ráadásul több támogató is felfigyelhet egyesületünk működésére.
•    mivel lehetőségünk lesz rá, hogy az egészséges életmódra (táplálkozás, mozgás) neveljük – szakemberek segítségével – gyermekeinket, ezért felnőtt korban kevesebbet kell gyógyszerre, haszontalan és káros szenvedélyekre és egészségtelen ételekre, italokra költeniük. Ráadásul a gyermekeiknek is ezt fogják közvetíteni!
•    azok a játékosok, akik a Pálházáról indulva lettek NBI-es vagy esetleg válogatott sportolók, egyrészt megfelelően tudják öregbíteni a városunk, térségünk és egyesületünk hírnevét, másrészt komoly pozícióba kerülve, akár gazdasági és erkölcsi segítséget is tud majd nyújtani.

                                Kovács Barnabás                                              

                                        POSA FC                                          

                                szakosztályvezető

Sikeres pályázás után a 2013\2014 bajnoki évadra az MLSZ,

mint jóváhagyó szervezet az alábbi határozatot adta ki: MLSZ határozat 2013\2014

Az MLSZ jóváhagyó határozata alapján a következőképpen kell felhasználni a támogatást a Pálháza-olimpiakos Sport Akadémia Futball Klubnak:

Jogcím

Felhasználható összeg FT

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás

2 235 650 

Ebből előfinanszírozott beruházás

2 235 650 

Sportpálya melletti kerítés építése

444 109

Kispad készítése

669 688

Labdafogó háló

451158

Önrész

670 695

Utánpótlás-nevelés költségei

4 180 018

Sportfelszerelés, sporteszköz beszerzése

2 653 588

Személyszállítási költségek

700 614

Nevezési költségek

52 546

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

735 650

Önrész

418 002

 

 

 

 

Pálháza Olympiakos Sport Akadémia Futball Club - POSA FC
3994 Pálháza, Sport u. 2.
elnök: Gali Barna
Vezetőségi tagok: Bacsó Béla, Horváth Péter, Kovács Barnabás, Szuhi Gyula

 Sportfejlesztési program

 2012\2013

Az egyesületről.

A pálházi MEDOSZ Sportkör 1947-ben alakult. A későbbi években a helyi sportkör neve többször megváltozott. 1949-ben Pálházi EPOSZ (Egységes Parasztifjuság Országos Szövetsége), később Traktor, rövid ideig Hunyadi, ezután újra MEDOSZ volt a sportkör neve.
Az egyesület felnőtt- csapattal szerepel a BAZ-megyei III-as amatőr labdarúgó bajnokságban. A felnőtt csapatunk  hétvégi bajnoki mérkőzéseinek megtekintése az elsőszámú program Magyarország legkisebb városának lakossága körében. Ilyenkor a futball szerető gyerekektől kezdve a szülőkön keresztül a nagyapákon-nagymamákon át mindenki a helyi sportpályán szurkol a csapatnak...
2007. március 3-án óriási lehetőséget kaptunk a BP-i székhelyű, Olympiakos Sport Akadémiától az aláírásra került szerződésünk alapján, mely az utánpótlás nevelése céljából jött létre. Ekkor került sor a névváltoztatásra így a továbbiakban Pálháza Olympiakos Sport Akadémia Futball Club néven szerepel majd a bajnokságban, rövidítve: POSA  FC.
Sajnos ez az óta megszűnt ez az egyesület. A gazdasági hatások , nem tették lehetővé, hogy az önkormányzat olyan mértékben  támogassa a az egyesületet mint korában. Ezért már csak a felnőtt csapatunkat indítottuk a 2011/2012-es bajnokságban, hogy a labdarúgásunkat életbe tartsuk. A Bozsik Egyesületi Programban továbbra is részt vesszünk.

Céljaink.

Szeretnénk az egyesületben egyre több gyermeknek lehetőséget adni a sportolásra, ezáltal a labdarúgást népszerűsíteni és új sportcsoportokat létrehozni, az óvodás kórtól. Mivel csak az U-7, U-9, U-11 korosztállyal dolgozunk, ezért fontos feladatnak tartjuk a tanulók létszámának megduplázását. Sőt, 2012 júniusától szeretnénk elindulni az U-13-as B.A.Z megyei bajnokságban. A későbbi években pedig felmenő rendszerben az U-16, U-19. A gyermekeknek szeretnénk megfelelő számú versenyt biztosítani, utaztatási problémákat megoldani, felszerelést (mez, melegítő) és - eszközöket (leszúrható bója, rugófal, megfelelő mennyiségű labda...) megteremteni. Egy - egy eseményre (NB1) is szeretnénk elvinni sportolóinkat. Fontosnak tartjuk az edzők képzése mellett, a megbecsülésüket is, amit eddig nem mindig tudtuk biztosítani. Egy ember rendelkezik megfelelő végzettséggel, ezért szeretnénk másokat is beiskolázni, hogy megszerezzék a szüksége edzői végzettséget.  

                                    Kovács Barnabás
                                           POSA FC
                                    szakosztályvezető

Sikeres pályázás után a 2012\2013 bajnoki évadra az MLSZ,

mint jóváhagyó szervezet az alábbi határozatot adta ki: MLSZ határozat 2012\2013

A pályázat elbírálását követően elnyert összeg

az alábbiak szerint került felhasználásra:

Sportfelszerelés (ruházat, cipő, stb.)

398 679 Ft

Sporteszköz (labda, háló, stb.)

162 129 Ft

Személyi jellegű ráfordítás

600 000 Ft

Személyszállítás

616 970 Ft

Utánpótlás-nevelés költségei összesen

1 777 778 Ft

                                 

Támogatóink voltak a 2012/2013-as bajnoki évadban:
• Perlit-92 Kft.
• BURTON-Kiln Furniture Tűzállóanyaggyártó Kft..
• Zemplén Takarékszövetkezet

 

 

 

 


 

 

csütörtök, 07 március 2013 21:24

Nők A Hegyközért Közhasznú Egyesület

Nők A Hegyközért Közhasznú Egyesület
3994 Pálháza, Dózsa György u. 151.
elnök: Palotai Istvánné  47/370-048
elnökségi tagok: Kendi IStvánné, Ignáczné Róth Anikó

No images found.