line
line
Itt vagy:Címlap + Pálháza + Önkorm + Jegyzőkönyvek és mellékletei
hétfő, 25 január 2016 09:19

Jegyzőkönyvek és mellékletei

Értékelés:
(0 szavazat)

2017. december 20. testületi ülés

 

 

2017. december 20. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

 

 

Meghívó

 

 

Hulladék rendelet 2018 január 1-től

 

 

2018.évi ell. terv Pálháza

 

 

Kockázat elemzés összesítő kimutatás 2018.

 

 

Stratégiai ellenőrzési terv 2017-2021.

 

 

Előterjesztés társulási megállapodás módosítására

 

 

Tájékoztató a társulásban végzett munkáról

 

 

Tájékoztatás vadászati és perlit múzeum 2017. évi működéséről

 

 

2018. I. ülésterv

 

 

Pálháza Településképi rendelet

 

 

PÁLHÁZA Településképi Arculati Kézikönyv

 

 

 

 

 

2017. november 16. Rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

 2017. szeptember 28. testületi ülés

 

 

2017. szeptember 28. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

 

 

Zempléni Vízmű Kft. tájékoztató

 

 

Hegyközi Tündérvarázs Óvoda tájékoztató

 

 

Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására

 

 

 

Tájékoztató Pálháza Város Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről

 

 

 

Előterjesztés Idősek Napja rendezvény

 

 

 

Előterjesztés HEP felülvizsgálat

 

 

 

 

 

 

 

2017. augusztus 29. rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve

 

 

 

 

 2017. augusztus 23. testületi ülés

 

 

2017. augusztus 23. testületi ülés jegyzőkönyve

 

 

Előterjesztésa településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására

 

 

Előterjesztésa helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

 

 

Előterjesztés Telekom bázisállomás létesítéshez terület bérbeadásáról

 

 

 

Határozati TAK és településképi rendelet előkészítés

 

 

 

 

 

 

2017. augusztus 11. Rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve

 

 

 

2017. augusztus 4. Rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

2017. június 12. rendkívül testületi ülés (nyílt) Jegyzőkönyve

 

 

 

2017. május 29. testületi ülés

 

 

Meghívó 2017. május 29.

 

 

Előterjesztés az SZMSZ módosítására

 

 

Előterjesztés zárszámadás

 

 

Éves statisztikai összegezés

 

 

Fogászati tájékoztatók

 

 

Háziorvosi tájékoztatók

 

 

Rendőrségi beszámoló

 

 

Tűzoltóság tájékoztató

 

 

Z.H.K tájékoztató

 

 

Rendelet-tervezet házasságkötések hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről

 

 

Rendelet-tervezet lakáshoz jutás helyi támogatására

 

 

 

 2017. április 27. rendkívüli testületi ülés Jegyzőkönyve

 

 

 

 

2017. március 27. testületi ülés

 

 

Meghívó 2017. március 27.

 

 

 

2017. évi szolgáltatási önköltség, intézményi térítési díj szociális alapszolgáltatásonkéni bontásban

 

 

 

Előterjesztés a 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadására

 

 

 

Fogorvosi ügyeleti megkeresés

 

 

 

 

Határozati javaslat járda felújítás

 

 

 

Helyi Építési Szabályzat hatályon kívül helyezése

 

 

 

Jövedelmsáv javaslat

 

 

 

Szociális és gyermekétkeztetési térítési díj rendelet mód. 2017.

 

 

 

Területfejl. Társulási megáll. módosítás

 

 

 

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2016 évben

 

 

 

2017. március 27. jegyzőkönyv

 

 

 

 

2017. február 14. testületi ülés

 

 

 Meghívó 2017. február 14.

 

 

 

Anyakönyvi események rendelet módosítás

 

 

 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról

 

 

 

 

Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról

 

 

 

 

Előterjesztés adósságot keletkeztető

 

 

 

 

Előterjesztés illetménykiegészítés

 

 

 

 

Előterjesztés költségvetés

 

 

 

Változási vázrajz a 136/1, 149 helyrajzi számú földrészletek telekhatár rendezéséről

 

 

 

2017. február 14. jegyzőkönyv

 

 

 

 

 

2017. január 23. testületi ülés

 

 

 

 

Meghívó 2017. január 23.

 

 

 

POSA FC Pálháza beszámoló

 

 

 

Pálháza ÖTE beszámoló

 

 

 

Térségi Művelődési Ház beszámoló

 

 

 

Közös Hivatal beszámoló

 

 

 

Beszámoló az önkormányzat 2016. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról

 

 

 

Tájékoztatás a polgármester illetményéről

 

 

 

Polgármester szabadságolási terv 2017.

 

 

 

2017. január 23. jegyzőkönyv

 

 

 

 

 

 

2016. december 12. testületi ülés

 

 

 

2016.december 12. jegyzőkönyv

 

 

 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet-tervezet

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS az eü alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet megalkotására

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS szociálpolitikai kerekasztal létrehozására

 

 

 

Előterjesztés a 2017.I.félévi munkaterv elfogadására

 

 

 

Előterjesztés a HÉSZ szóló rendelet megalkotásának elhalasztására

 

 

 

Előterjesztés 2017. évi ellenőrzési tervhez

 

 

 

Feladatellátási szerződés tervezet

 

 

 

Főépítészi beszámoló

 

 

 

Kockázatelemzési kimutatás

 

 

 

Stratégiai ell. terv 2017-2021

 

 

 

Tájékoztatás az önkormányzat által üzemeltett fizető parkoló működéséről

 

 

 

 

Tájékoztató a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2016. évi munkájáról

 

 

 

 

 

 

2016. november 7. testületi ülés

 

 

Meghívó november 7.

 

 

1. Napirendi pont

 

 

2016. november 7. jegyzőkönyv

 

 

Társulási megállapodás

 

 

 

 

 

 2016. szeptember 26. testületi ülés

 

 

 

Meghívó 2016. szeptember 26.

 

 

 

2016. szeptember 26. jegyzőkönyv

 

 

 

Előterjesztés önkormányzat SZMSZ módosításáról

 

 

 

Előterjesztés a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez

 

 

 

Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

 

 

 

Előterjesztés az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2017. évre vonatkozóan kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztondíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásra

 

 

 

 

Előterjesztés az Idősek Napja rendezvény költségeinek

 

 

 

 

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására

 

 

 

Tájékoztató a Hegyközi Tündérvarázs Óvoda működéséről

 

 

 

Tájékoztató a Hegyközi Általános Iskola működéséről

 

 

 

Tájékoztató Pálháza Város Önkormányzat gazdálkodásának I.-VII. hónap helyzetéről

 

 

 

 

 

 

 

2016. június 30. testületi ülés

 

 

 

Meghívó június 30.

 

 

 

2016. június 30. Jegyzőkönyv

 

 

 

2016. II. félévi ülésterv tervezet

 

 

 

Beszámoló az I. háziorvosi praxis működéséről

 

 

 

Beszámoló a II. háziorvosi praxis működéséről

 

 

 

Beszámoló a Zempléni Vízmű Kft. 2015 évi tevékenységéről

 

 

 

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására

 

 

 

Határozati javaslat érdekeltségnövelő

 

 

 

Intézkedési Terv

 

 

 

 

Tájékoztató a Bogdent Bt. 2015. évi tevékenységéről

 

 

 

Tájékoztató az APOFISZ Bt. 2015. évi tevékenységéről

 

 

 

 

Tájékoztató a védőnői tevékenység ellátásáról

 

 

 

 

 

 2016. június 10. testületi ülés

 

 

2016. június 10. Rendkívüli ülés Jegyzőkönyve

 

 

 

 

2016. május 10. testületi ülés

 

 

Meghívó 2016. május 10.

 

 

2016. május 10. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv

 

 

 

 

Beszámoló a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ munkájáról

 

 

 

Előterjesztés a 2015. évi zárszámadási rendelet-tervezet jóváhagyására

 

 

 

 

Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosítására

 

 

 

 

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

 

 

Tájékoztató a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről

 

 

 

 

Tájékoztató Pálháza város közrend, közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érekében tett intézkedésekről

 

 

 

 

 

2016. március 24. testületi ülés
 

2016. március 24. meghívó

2016. március24. KT jegyzőkönyv

Előterjesztés a 2016. évi Közbeszerzési Terv elfogadására


Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására


Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat elfogadására

 

Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotására


Előterjesztés az éves statisztikai összegzés jóváhagyására


Előterjesztés az önkormányzat és az Északerdő Zrt. tulajdonában lévő ingatlan telekhatár rendezéséreRendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjólésti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
 

2016. február 15. testületi ülés

 

 

 

 

Társulási Megállapodás módosítás

 

 

 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről

 

 

 

Előterjesztés a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás társulási megállapodásának

 

 

 

Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról

 

 

 

 

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról

 

 

 

 

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata saját bevételeinek valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezetségeinek megállapítására

 

 

 

 

A városközpomt parkolási rendjéről szóló rendelet-tervezet

 

 

 

 

Előterjesztés mobil parkolási rendszerbevezetésére és parkoló automata kihelyezésére

 

 

 

Előterjesztés 2016. évi költségvetés elfogadására

 

 

 

 

2016. évi költségvetés

 

 

 

Költségvetési rendelet tervezet

 

 

 

 

2016. február 15. jegyzőkönyv

 

 

 

 

Meghívó 2016. február 15.

 

 

 

 

 

 

 

2016. január 25. testületi ülés

 

 

 

Beszámoló a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

 

 

 

Beszámoló az önkormányzat 2015. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról

 

 

Meghívó 2016. január 25.

 

 

Polgármester szabadságolási terv 2016.

 

 

Tájékoztató a Térségi Művelődési Ház 2015. évi rendezvényeiről

 

 

Tájékoztató a Városi Sportegyesület munkájáról

 

 

Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról

 

 

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő megkeresése

 

 

 

2016. január 25. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

Tovább a kategóriában: Adók »
No images found.