line
line
szerda, 02 december 2015 10:07

Hiredetmény Bursa Hungarica

Értékelés:
(0 szavazat)

Hirdetmény

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 25.-én tartott ülésén a 93/2015.(XI.25.) és a 94/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás 2016. évi fordulójában beadott pályázatokat elbírálta.

 

A döntésről minden pályázó elektronikus levélben kerül kiértesítésre.

 

Általános információk:

A” típus

2015/2016. tanév II. félévétől kezdődően 10 havi időtartamra, azaz egymást követő két tanulmányi félévre az alábbi havi összegű ösztöndíj támogatásban részesíti a teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat:

 

Támogatás összege: 3 000,- Ft/fő/hó 14 db

Összesen: 14 db

 

 

 

B” típus

A 2016/2017. tanévtől kezdődően 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre az alábbi havi összegű ösztöndíj támogatásban részesíti a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, ill. felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalt, aki a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali tagozatos felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kíván részt venni.

 

Támogatás összege: 3 000,- Ft/hó/fő 5 db

Összesen: 5 db

 

 

Pálháza, 2015. december 2.

Csató Szabolcs sk.

jegyző

No images found.