line
line
kedd, 03 március 2015 08:02

Pályázati felhívás álláshely betöltésére

Értékelés:
(0 szavazat)

Pályázati felhívás álláshely betöltésére

A Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ (3994 Pálháza, Dózsa György u. 33.) pályázatot hirdet házi segítségnyújtás alapszolgáltatásban alkalmazásra kerülő

vezető gondozó

álláshely betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott időre, 1 évre szól, mely tovább hosszabbítható.

Szociális alapszolgáltatás területén szerzett tapasztalat előnyt jelent.


Pályázati feltételek:

-         A 1/2000.(I.07.) SzCsM rendelt 3. sz. mellékletében előírt képesítés (szociális munkás, szociálpedagógus, szociális segítő, szociális asszisztens, szociális szakgondozó, általános ápoló, szociális gondozó, szervező, körzeti közösségi szakápoló)

-         „B” kategóriás jogosítvány

-         saját személyautó


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz motivációs levéllel

- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hivatalos másolatai

- megkezdett szakképesítés esetén iskolalátogatási igazolás

- 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatai pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 21.

A munkakör legkorábban 2015. április 01. napjától tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ulicska Lászlóné nyújt, a 06-47-371-000 telefonszámon.


A pályázat benyújtásának módja :

Postai úton, a pályázatnak a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (3994 Pálháza, Dózsa György u. 33.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 471/2015, valamint a munkakör megnevezését: vezető gondozó.

Személyesen: Ulicska Lászlóné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3994 Pálháza, Dózsa György u. 33.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás gondozási feladatainak 15 településen történő koordinálása, a szakmai munka összehangolása, szervezési feladatok ellátása, a szociális munka hatékonyságának és hatásosságának elősegítése, a házi segítségnyújtás módjának, formájának és gyakoriságának meghatározása, ellenőrzése, a szolgáltatásra, a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre juttatása, kapcsolattartás más szociális és egészségügyi intézményekkel, az adott szociális intézmény szociálpolitikai eszközrendszerének fejlesztése, más típusú ellátás szükségessége esetén annak kezdeményezése.

No images found.