line
line
Itt vagy:Címlap + Elemek megjelenítése címkék szerint: pálháza
Elemek megjelenítése címkék szerint: pálháza
hétfő, 27 február 2017 14:32

Tisztelt Pálházi Lakosok !

Tisztelt Pálházi Lakosok !

 

Sajnálatos módon az utóbbi időszakban megszaporodott településünkön az illegális szemétlerakás.

Leginkább az a jellemző, hogy a közterületen lévő szelektív hulladék-lerakó helyek mellett helyezik el az otthon összegyűjtött és zsákokba pakolt - sok esetben különböző veszélyes hulladékot is magába foglaló - szemetet. Az ilyen felelőtlen magatartás, súlyosan veszélyezteti környezetünket minden szempontból. Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy segítsenek nekünk abban, hogy az ilyen eseteket megakadályozzuk, valamint az elkövetőkkel szemben hatékonyan lépjünk fel és a megfelelő szankciót tudjuk alkalmazni velük szemben. Kérek mindenkit, akinek ilyen eset a tudomására jut, azt haladéktalanul jelezze felém, valamint az Önkormányzat felé, akár fényképfelvételt is csatolva.

A bejelentő adatait a jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Óvjuk meg közösen településünk tisztaságát !

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm !

 

 

Tisztelettel :      Szebeni Endre

                           polgármester

Kategória: Friss hírek
csütörtök, 15 december 2016 10:32

Hirdetmény (Bursa Hungarica)

 

 

Hirdetmény

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 12.-én tartott ülésén a 99/2016.(XII.12.) és a 100/2016.(XII.12.) Képviselő-testületi határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás 2017. évi fordulójában beadott pályázatokat elbírálta.

 

A döntésről minden pályázó elektronikus levélben kerül kiértesítésre.

 

 

Általános információk:

„A” típus

2016/2076. tanév II. félévétől kezdődően 10 havi időtartamra, azaz egymást követő két tanulmányi félévre az alábbi havi összegű ösztöndíj támogatásban részesíti a teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat:

 

 

Támogatás összege:        3 000,- Ft/fő/hó         15 db

                                         Összesen:                     15 db

 

 

„B” típus

A 2017/2018. tanévtől kezdődően 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre az alábbi havi összegű ösztöndíj támogatásban részesíti a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, ill. felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalt, aki a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali tagozatos felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kíván részt venni.

 

 

Támogatás összege:        3 000,- Ft/hó/fő         1 db

                                         Összesen:                     1 db

 

 

Pálháza, 2016. december 14.

                                                                                        Csató Szabolcs sk.

                                                                                                  jegyző

Kategória: Friss hírek
szerda, 30 november 2016 08:44

Köszönetnyilvánítás

 

 

köszönet page 0

Kategória: Friss hírek
csütörtök, 06 október 2016 06:25

Felhívás, Bursa Hungarica

Felhívás

 

Tisztelt Pálházai Lakosok!

 

Pálháza Város Önkormányzata a 72/2016. (IX.26.) számú határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

 

Az „A” és „B” típusú részletes pályázati kiírás megtalálható az önkormányzat hirdetőtábláján és a www.palhaza.hu honlapon.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2016. november 8.

 

A pályázati űrlapok a kötelező mellékletekkel Makó Edina ügyintézőnél adhatók le a Polgármesteri Hivatalban.

Bővebb felvilágosítás kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban Makó Edinánál vagy telefonon a 47/370-001-es telefonszámon.

 

Pálháza, 2016. október 4.

 

 Szebeni Endre sk.

 polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

Bursa "A" pályázati kiírás

 

 

 

 

 

 

Bursa "B" pályázati kiírás

Kategória: Friss hírek
No images found.