Felhívás: Bursa Hungarica!

Tisztelt Pálházai Lakosok!

Pálháza Város Önkormányzata a 105/2021. (IX.13.) határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához.

Az „A” és „B” típusú részletes pályázati kiírás megtalálható az önkormányzat hirdetőtábláján és a www.palhaza.hu honlapon.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 5.

A pályázati űrlapok a kötelező mellékletekkel Makó Edina ügyintézőnél adhatók le a Polgármesteri Hivatalban.

Bővebb felvilágosítás kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban Makó Edinánál vagy telefonon a 47/370-001-es telefonszámon.

Pálháza, 2021. október 4.

                                                                                                   Szebeni Endre sk.

                                                                                                       polgármester